USLUGE

Pružamo razne usluge koje će vam pomoći da postignete sve svoje ciljeve.

Servis

BIESSE promoviše, neguje i razvija bliske i konstruktivne odnose sa kupcima.

Rezervni delovi

Originalni BIESSE rezervni delovi i rezervni setovi prilagođeni različitim modelima mašina.

Zahtev za uslugu

Ako vam je potrebna pomoć u vezi sa nekom od mašina BIESSE, od sada možete to da kažete popunjavanjem mrežnog obrasca.