NO LIMITS ON
DESIGN

The software for interior design has evolved thanks to the integration with BLUM,
a leading company in the furniture accessories market. The advantages that
derive from this integration are incomparable. Furniture design with Blum
components becomes simple and efficient, with no compromises in terms of
design.

BLUM’S CATALOGUE

Early integration of blum innovations from date of market launch possible.

 

DIZAJN BEZ
OGRANIČENJA

Ovaj softver za unutrašnji dizajn nastao je zahvaljujući integraciji sa BLUM-om,
jednoj od vodećih kompanija na tržištu prateće opreme za nameštaj.
Ova integracija donosi neverovatne pogodnosti.
Uz Blum komponente dizajniranje nameštaja postaje jednostavno
i efikasno, bez ugrožavanja kvaliteta dizajna.

Blumov katalog

MOGUĆA BRZA INTEGRACIJA BLUMOVIH INOVACIJA OD TRENUTKA PLASIRANJA NA TRŽIŠTE