bSolid

Visoka tehnologija postaje
dostupna i intuitivna

bSolid je CAD/CAM softverska aplikacija koja podržava izvršenje bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične proizvodne procese.

Projektovanje u samo par klikova, uz beskrajne mogućnosti.

Importovanje ili skiciranje bilo kakvog projekta (2D ili 3D), od najlakšeg do najkompleksnijeg, zahvaljujući jedinstvenom sistemu dizajniranja.

Zahvaljujući integraciji novog sistema za učenje, program stavlja korisnicima na raspolaganje sofisticirane funkcije. Korisnik mora samo da podesi dimenzije i zatim – uz pomoć samo jednog klika – može na ekranu dobiti vizualni prikaz proizvoda koji se obrađuje, zajedno sa prikazom svih operacija neophodnih za njegovu proizvodnju.

bsolid

Softver omogućava da dizajnirate i sastavite više elemenata pružajući pregled proizvoda.

Simulira mašinske operacije

bSolid omogućava korisniku da izvrši verifikaciju projekta putem brze i efikasne simulacije koja podržava:

  • proveru tačnosti putanje kretanja alata;
  • prevenciju pojave grešaka u programiranju;
  • modifikaciju i vršenje provere projekta pre mašinske obrade.

Kreiranje virtuelnog prototipa komponente

bSolid omogućava klijentu da izvrši pregled mašine u virtuelnoj realnosti, zajedno sa svim njenim komponentama, kinematiku osa, upravljanje magacinima i numeričku kontrolu. Ovo omogućava korisniku da modifikuje bilo koji deo mašinske obrade u bilo kom trenutku.

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

bEdge

bWindows

bNest

bProcess

bCabinet