bNest

Skraćuje vreme
i smanjuje količinu otpada

bNest je dodatak za bSuite namenjen isključivo operacijama nestinga. Omogućava da na jednostavan način prepoznate vaše nesting projekte, umanjujući tako količinu otpada i vreme mašinske obrade.

Smanjeni
troškovi
proizvodnje

bNest proračunava najefikasniju putanju kretanja alata za slaganje elemenata na tablu. To omogućava optimizaciju vremena izrade i umanjuje otpad.

Upravljanje nesting projektima zasnovano na gotovim proizvodima (ormana, na primer). Pojednostavljeno upravljanje procesima mašinske obrade, parametrima i celokupnom organizacijom procesa proizvodnje.

Obrada i vizuelni prikaz rezultata i zahteva u pogledu repromaterijala.

Maksimalno
pojednostavljenje
operaterovog posla

bNest može biti integrisan sa najčešćim CAD/CAM aplikacijama i Cabinet softverom i u potpunosti je integrisan sa aplikacijom bSuit preko aplikacija bCabinet i bSolid.

Prikaz rezultata u aplikaciji bSolid radi simulacije i proračunavanja vremena.

Registruje upravljanje komponentama, materijalima i tablama, a pored toga poseduje mogućnost integracije sa bazama podataka kompanije.

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

bSolid

bEdge

bWindows

bProcess

bCabinet