B_WINDOWS
Maksimalna sloboda dizajniranja

 

B_WINDOWS

 

B_WINDOWS

B_WINDOWS je savršeno integrisana plug-in za izradu nacrta okvira za prozore i vrata.
Uz primenljivost programa B_SUITE za izradu planova,
B_WINDOWS pruža neverovatne mogućnosti.

PRAVLJENJE OKVIRA PROZORA I VRATA ČAK I NAJSLOŽENIJEG DIZAJNA

B_WINDOWS je u stranju da podrži dizajn svih vrsta okvira za prozore i vrata. On je u stanju da izađe na kraj i sa ekstremno kompleksnim proizvodima u smislu količine i vrsta komponenti.

Softver sadrži osnovne alate, obezbeđene od strane Biesse, potrebne za mašinske operacije u ovakvoj vrsti obrade. Klijent samo treba da naznači koje alate ima na raspolaganju, i B-WINDOWS će obraditi tu informaciju i automatski kreirati projekat.