B_SOLID

 

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije
zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

PLANIRANJE

 

Planiranje u svega
nekoliko klikova, sa beskrajno
mnogo mogućnosti

Importovanje ili crtanje bilo kakvih vrsta projekata (2D i 3D), od najjednostavnijih do najsloženijih, zahvaljujući jedinstvenom sistemu dizajniranja. Zahvaljujući integraciji novog sistema učenja, softver omogućuje korisnicima pristup sofisticiranim funkcijama. Korisnik samo treba da unese dimenzije i jednim klikom na dugme može da vizualizuje proizvod na ekranu, zajedno sa svim operacijama potrebnim za njegovu izradu.

 

SIMULIRANJE MAŠINSKIH PROCESA U CILJU VIZUALIZACIJE KOMPONENTI PRE IZRADE

B-SOLID omogućuje korisniku da potvrdi projekat kroz brzu i efikasnu 3D simulaciju koja podržava:

  • Verifikaciju preciznosti putanje alata;
  • Sprečavanje grešaka u programiranju (dubinu rada, prilaz materijalu, redosled korišćenje alata itd)
  • Izmene i proveru projekta pre mašinske obrade

 

VIRTUELNA IZRADA PROTOTIPOVA KOMPONENTI

B-SOLID omogućuje klijentu da vidi mašinu u virtuelnoj stvarnosti, zajedno sa njenim komponentama, kinematikom osa, upravljanjem spremišta i numeričkom kontrolom. Ovo omogućuje korisniku da izmeni bilo koji deo mašinskog procesa u bilo kom trenutku.