B_SOLID

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije
zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

PLANIRANJE

 

Planiranje u svega
nekoliko klikova,
sa beskrajno mnogo mogućnosti

Importovanje ili crtanje bilo kakvih vrsta projekata (2D i 3D), od najjednostavnijih do najsloženijih, zahvaljujući jedinstvenom sistemu dizajniranja. Zahvaljujući integraciji novog sistema učenja, softver omogućuje korisnicima pristup sofisticiranim funkcijama. Korisnik samo treba da unese dimenzije i jednim klikom na dugme može da vizualizuje proizvod na ekranu, zajedno sa svim operacijama potrebnim za njegovu izradu.

SIMULIRANJE MAŠINSKIH PROCESA U CILJU VIZUALIZACIJE KOMPONENTI PRE IZRADE

B-SOLID omogućuje korisniku da potvrdi projekat kroz brzu i efikasnu 3D simulaciju koja podržava:

  • Verifikaciju preciznosti putanje alata;
  • Sprečavanje grešaka u programiranju (dubinu rada, prilaz materijalu, redosled korišćenje alata itd)
  • Izmene i proveru projekta pre mašinske obrade

 

VIRTUELNA IZRADA PROTOTIPOVA KOMPONENTI

B-SOLID omogućuje klijentu da vidi mašinu u virtuelnoj stvarnosti, zajedno sa njenim komponentama, kinematikom osa, upravljanjem spremišta i numeričkom kontrolom. Ovo omogućuje korisniku da izmeni bilo koji deo mašinskog procesa u bilo kom trenutku.

One Comment

Comments are closed.

B_SOLID
High-tech becomes accessible and intuitive

 

B_SOLID

bSolid is a 3D cad cam software program that supports the performance of any
machining operation thanks to vertical modules designed for specific
manufacturing processes.

Planning

 

Planning in just a
few clicks, with
endless possibilities

Importing or drawing any type of project (2D and 3D), from the easiest to the most complex, thanks to a unique design system.Thanks to the integration of a new learning system, the software enables users to access sophisticated functionalities. The user only needs to set the dimensions and then - with a simple click - can visualise the product to be processed on a screen, together with all the operations needed to manufacture it.

Simulating machining operations to visualise the component prior to manufacturing

bSolid enables the user to verify the project through rapid and effective 3D simulation that supports:

  • verification of the accuracy of the tool path;
  • pre-empting programming errors (working depth, material approach, tool sequence, etc.);
  • modifying and checking the project before machining.

Virtual prototyping of the component

bSolid enables the customer to view the machine in virtual reality, complete with its components, axis kinematics, magazine management and numeric control. This enables the user to modify any part of the machining process at any time.