B_EDGE
Jednostavnije programiranje kantovanja

 

B_EDGE

B_EDGE je B_SUITE-ov plug-in, savršeno integrisan za planiranje kantovanja.
Koristeći mogućnosti dizajniranja i simulacije koje nudi program B_SUITE, B_EDGE
čini kantovanje i najsloženijih oblika izuzetno jednostavnim.

Određivanje redosleda radnji kantovanja

B_EDGE uređuje redosled radnji kantovanja (pre, tokom i nakon kantovanja) u cilju povećanja efikasnosti i sprečavanja grešaka u programiranju.

Softver sadrži ogromnu količinu informacija koje su rezultat Biesse-ovog dugogodišnjeg iskustva u procesu kantovanja. Ovo, u kombinaciji sa stručnošću klijenta, obezbeđuje visok kvalitet i produktivnost. B_EDGE automatski obrađuje sve informacije da bi generisao finalni program za najjednostavniju izradu komponenti.