NADZORNI
SISTEM ZA
EFIKASNU
PROIZVODNJU

NADZORNI SISTEM ZA EFIKASNU PROIZVODNJU

B_Avant je softver za integrisano i efikasno upravljenje svim procesima proizvodnje,
u skladu sa zahtevima mašinske obrade.
Svaki panel ili serija panela se prati,
i može se lako pronaći u bilo kom trenutku.

INTEGRACIJA

POTPUNA INTEGRACIJA SA SISTEMOM UPRAVLJANJA

B_AVANT se savršeno uklapa sa već postojećim sistemima i programima za upravljanje dizajnom, uspostavljajući dvosmerni tok podataka: od upravljačkih / CAD-CAM procesa do proizvodnje, i od proizvodnje nazad ka sistemu upravljanja.

U fazi pre izrade, supervizor unosi podatke za proizvodnju iz sistema za upravljanje ili dizajnerskog softvera da bi napravio proizvodni ciklus. U fazi nakon izrade, supervizor unosi statističke podatke u vezi sa kvalitetom proizvodnje u sistem za upravljanje, naglašavajući šta je tačno proizvedeno i u kom vremenskom roku.

FUNKCIONALNOST

FUNKCIONALNA CELOVITOST

B_AVANT je opremljen paletom opcija koje omogućuju unapređenje trenutnog kvaliteta proizvodnje, pružajući proizvođačima mogućnost postizanja novih ciljeva u budućnosti.

Sinoptički pogled
Pregled proizvodnog procesa kao celine

Upravljanje ciklusima proizvodnje
Unos, podešavanje i primena programa mašinskih operacija

KONTROLA

KONTROLA PROCESA PROIZVODNJE

Proizvodi program se menja u skladu sa karakteristikama komada koji se obrađuje

  • Optimizovana priprema materijala za obradu
  • Kaskadna sinhronizacija programa u skladu sa komadom koji treba da se obrađuje i sprečavanje praznih linija
  • Proveravanje kvaliteta i obrada dobijenih informacija u cilju optimizacije programiranja i smanjenja otpada.
  • Komadi za obradu se prate i prepoznaju preko nalepnica i bar kodova.