TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

SKIPPER 130

NC Obradni centar

Personalizacija u realnom vremenu

SKIPPER 130 JE CENTAR ZA PRERADU POD KONTROLOM NC KOJI OMOGUĆAVA OBRADU PANELA RAZLIČITIH FORMATA U ISTOM NIZU, BEZ PREKIDA U RADU. IDEALAN JE ZA NESTANDARDNU PROIZVODNJU VELIKIH KOMPANIJA RADI PROIZVODNJE MALIH SERIJA ZA TREĆA LICA, KAO I ZA SVE ONE KOJI ZAHTEVAJU FLEKSIBILNU „JUST-IN-TIME“ PROIZVODNJU.

KADA KONKURENTNOST ZNAČI
POTPUNO ODSUSTVO PODEŠAVANJA
I POTPUNO ODSUSTVO ZASTOJA

Obrada u realnom vremenu, bez prekida ili bilo kakve potrebe za ručnim intervencijama

Skipper 130 je revolucionaran proizvod. Može istovremeno da obradi površine 6 panela u toku samo jedne faze, uključujući i umetanje klinova.

Potpuna fleksibilnost prilikom obrade panela različite debljine i veličine. Istovremene, kontinuirane operacije mašinske obrade na gornjem i donjem delu, bez potrebe za višestrukim ubacivanjem panela u mašinu.

Skipper može lako da izvrši operacije „bušenja celom dubinom“ bez rizika od cepanja materijala. Takođe je u stanju da perfektno obradi „propusne“ materijale i veoma male komade.

Sistem za merenje veličine obradka vrši proveru debljine panela u realnom vremenu, podešavajući pri tom dubinu mašinske obrade ukoliko je neophodno.

Automatsko repozicioniranje stega tokom operacija mašinske obrade. Nema potrebe za vršenjem operacija postavljanja alata i dodatnim podešavanjima. Skipper 130 je uvek spreman za upotrebu.

Visoka produktivnost, zahvaljujući kompletnoj i istovremenoj obradi 2 panela, na svih 6 površina panela.

Dva snažna radna dela, jedan nasuprot drugom, sa 41+41 nezavisnih vretena, istovremeno obrađuju 2 panela koji se preklapaju, udvostručujući na taj način nivo proizvodnje. Skipper pokreće panele duž osa X i Y po površini sa vazdušnim jastukom, u skladu sa položajem alata. Paneli se kreću između dva vazdušna jastuka, vrši se obrada jednog panela ili istovremena obrada 2 simetrično postavljena panela.

Dugotrajna pouzdanost i preciznost. Smanjenje cene prerade materijala za 60%. Maksimalni učinak u jednoj seriji proizvodnje. Jednostavna upotreba za svakoga. Savršena kombinacija Biesse tehnologije i italijanske ingenioznosti.

Maksimalne performanse za svaku funkciju

Jedinice sečiva indeksirane za položaje 0-90° u pravcu X i Y osa.

Elektrovretena sa spojnicom ISO30 radi brze i lake zamene alata za glodanje.

Jedinice sečenja za operacije glodanja i pravljenje kanala u pravcu X.

Integracija svih procesa u nizu

Kraće vreme utovara, zahvaljujući sistemu za automatsko pozicioniranje panela uz graničnike. Skipper 130 može biti lako integrisan u okviru radne ćelije sa robotizovanim sistemima ili sistemima za automatski utovar/istovar.

TEHNIČKI PODACI
SKIPPER 130

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o SKIPPER 130, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Skipper V 31

CENTAR ZA MAŠINSKU OBRADU ZA OBRADU PANELA U REALNOM VREMENU...

Scroll to top
Share this product!