TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

SELCO WNA 8

SISTEMI
ZA UGAONO
DIMENZIONIRANJE

Potpuna efikasnost proizvodnje

SELCO WNA 8 PREDSTAVLJA OPSEG SISTEMA ZA DIMENZIONIRANJE SA DVE POTPUNO NEZAVISNE LINIJE SEČENJA I AUTOMATSKIM UTOVAROM, IDEALAN ZA POTREBE NAJVEĆIH KOMPANIJA KOJE NE SAMO DA PROIZVODE VELIKE SERIJE, VEĆE SE FOKUSIRAJU I NA DINAMIČNU, PERSONALIZOVANU PROIZVODNJU U MALIM SERIJAMA.

KADA KONKURENTNOST
ZNAČI
PERSONALIZOVANA
PROIZVODNJA NA VELIKO

Maksimalna
produktivnost po bilo kom
šablonu

Širok raspon konfiguracija i šablona sečenja.

U zavisnosti od šablona sečenja, dve hvataljke na valjcima se mogu povezati sa dva uređaja za guranje, kako pojedinačno tako i zajedno.

Diferencirano unakrsno sečenje, takođe služi za pravljenje uskih traka.

Izvrstan izbor konfiguracija.

Numerička kontrola obezbeđuje potpuno automatizovano upravljanje sečenjem šablona i vrši optimizaciju svih pokreta koji se odnose na osu kojom upravlja (tj. uređaja za guranje i nosača sečiva, potisne grede, visine sečiva). Osigurava da sečivo štrči pod ispravnim nagibom u odnosu na skup panela tokom sečenja i proračunava odgovarajuću brzinu sečiva na osnovu visine skupa i širine podrezivanja. Pomaže da se osigura najkvalitetnije sečenje u svakoj prilici.

Softver vrši optimizaciju šablona sečenja i maksimizira efikasnost, kako u pogledu materijalnih troškova tako i u pogledu trajanja sečenja.

Softver koji omogućava upravljanje utovarom stekova, pomaže operateru, takođe putem grafičkog prikaza, da razvrsta pojedinačne isečene stekove nakon što prođu testeru za poprečno sečenje greda.

Specijalna softverska aplikacija kreira posebne nalepnice i štampa ih u realnom vremenu, na samoj mašini. Dostupne informacije se takođe mogu odštampati u obliku bar koda.

Potpuna integracija sa automatizovanim proizvodnim linijama.

Biesse može da pruži rešenja koja su dizajnirana da ispune vaše posebne zahteve u vezi produktivnosti, automatizacije rada i zauzeća prostora.

Winstore

Automatizovano rešenje za utovar ćelija za sečenje.

Podizač

Most za istovar ćelija za sečenje.

Linee

Sistem za sečenje sa automatizovanim istovarom namenjen za velike serije.

Optimalna snaga,
omogućava kontinuiranu
mašinsku obradu
tokom nekoliko smena

Izdržljiva kolica za guranje pozicioniraju panel brzo i tačno, zahvaljujući motoru bez četkica. Klizne površine ispod uređaja za guranje su opremljene nezavisnim valjcima kako bi se izbegla pojava otisaka na panelima sa osetljivom površinom.

TEHNIČKI PODACI
SELCO WNA 8

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o SELCO WNA 8, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Selco SK 4

TESTERE ZA GREDE SA NUMERIČKOM KONTROLOM...

Selco WN 6

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Selco WN 7

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Scroll to top
Share this product!