TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

SELCO WNA 7

POSTROJENJA

Sjajni rezultati
dobijeni od velikih dimenzija

SELCO WNA 7 PREDSTAVLJA ASORTIMAN SISTEMA ZA SEČENJE KOJI POSEDUJU DVE POTPUNO NEZAVISNE LINIJE SEČENJA SA AUTOMATIZOVANIM UTOVAROM ŠTO ODGOVARA ZAHTEVIMA INDUSTRIJE NAMEŠTAJA. SELCO WNA 7 PREDSTAVLJA INOVATIVNO REŠENJE, JEDINSTVENO U SVOM SEKTORU U SMISLU PRODUKTIVNOSTI I FLEKSIBILNOSTI.

Simultano
dvostruko delovanje

Sistem vrši simultano poprečno sečenje uz pomoć dva potpuno nezavisna uređaja za guranje i dve potpuno nezavisne hvataljke bez motornog pogona. Ovaj mehanizam menja razdaljinu između dva uređaja za guranje i njihovog radnog polja. Na taj način se omogućava obrada panela veličine do 5700 x 2700 mm.

Značajno umanjenje vremena obrade zahvaljujući mogućnosti kombinovane upotrebe hvataljki sa bilo kojim šablonom sečenja u toku jednog ciklusa. Savršena kombinacija Biesse optimizacije i italijanske ingenioznosti.

Kratko vreme podešavanja

Patentirani sistemi za brzu i jednostavnu regulaciju.

Sistem „Quick change“ je najbrži, najergonomičniji i najbezbedniji uređaj za zamenu sečiva bez upotrebe alata.

Brzo, tačno podešavanje sečiva za urezivanje i glavnog sečiva, putem Digiset sistema.

Zahvaljujući sistemu za automatsku promenu glavnog sečiva i namenskom softveru, sečivo se može promeniti na potpuno automatizovan način za samo nekoliko sekundi, uz istovremeno osiguranje preciznog podešavanja i skraćenja trajanja ciklusa.

Automatsko poravnanje sečiva za urezivanje. Patentirani sistem automatski poravnava sečivo za urezivanje u roku od nekoliko sekundi.

Krajnji proizvod vrhunskog kvaliteta

Dvostruka presa, sa dvostrukom, nezavisnom strukturom, omogućava primenu konstantnog, kontrolisanog pritiska na stek panela koji se seku, zahvaljujući kontinuiranom delovanju hvataljke, što takođe stvara potpuno zatvoreni prostor za podrezivanje i efikasan vakuum za uklanjanje prašine.

Apsolutna produktivnost
u skladu sa bilo kakvim
planom

Širok raspon konfiguracija i šablona sečenja.

U zavisnosti od šablona sečenja, dve hvataljke na valjcima se mogu povezati sa dva uređaja za guranje, kako pojedinačno tako i zajedno.

Dve stanice sečenja su u potpunosti nezavisne prilikom sečenja šablona, zahvaljujući postojanju prelaznog područja koje može da primi ceo panel. Oba prostora su u potpunosti prekrivena nepokretnim točkovima kako bi površina panela ostala očuvana. Upotreba cilindara velikog prečnika obezbeđuje čvrstoću celoj strukturi i osigurava preciznost obrade u svakom položaju.

Kraće vreme utovara i istovara panela

Posebna rešenja za rukovanje stekovima i snabdevanjem, i istovar panela dostupan na zahtev.

Ulazne pokretne trake sa valjcima koji se slobodno okreću i pogonjenim valjcima, omogućavaju utovar i istovar stekova panela sa bočne ili zadnje strane.

Ulazna pokretna traka sa dva nivoa Zahvaljujući smanjenom radnom zahvatu, koji iskorišćava visinu prostora, ulazna pokretna traka sa dva nivoa omogućava optimizaciju iskorišćenog prostora i savršeno je prilagođena proizvodnim lokacijama koje ne mogu da prime dve pokretne trake, postavljene uporedo.

Sto podizač se sastoji od snažnog rama na kojem je montirana posebna struktura za direktni utovar kompleta panela uz pomoć viljuškara.

Lakoća upotrebe i praktičnost

Numerička kontrola obezbeđuje potpuno automatizovano upravljanje sečenjem šablona i vrši optimizaciju svih pokreta koji se odnose na osu kojom upravlja (tj. uređaja za guranje i nosača sečiva, potisne grede, visine sečiva). Osigurava da sečivo štrči pod ispravnim nagibom u odnosu na skup panela tokom sečenja i proračunava odgovarajuću brzinu sečiva na osnovu visine skupa i širine podrezivanja. Pomaže da se osigura najkvalitetnije sečenje u svakoj prilici.

Softver vrši optimizaciju šablona sečenja i maksimizira efikasnost, kako u pogledu materijalnih troškova tako i u pogledu trajanja sečenja.

Softver koji omogućava upravljanje utovarom stekova, pomaže operateru, takođe putem grafičkog prikaza, da razvrsta pojedinačne isečene stekove nakon što prođu testeru za poprečno sečenje greda.

Specijalna softverska aplikacija kreira posebne nalepnice i štampa ih u realnom vremenu, na samoj mašini. Dostupne informacije se takođe mogu odštampati u obliku bar koda.

TEHNIČKI PODACI
SELCO WNA 7

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o SELCO WNA 7, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Selco WN 7

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Selco WN 6

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Selco SK 4

TESTERE ZA GREDE SA NUMERIČKOM KONTROLOM...

Scroll to top
Share this product!