TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

SELCO WN 7

CENTAR ZA
DIMENZIONIRANJE PANELA
SA NUMERIČKOM KONTROLOM

Tehnologija
visoke produktivnosti

SELCO WN 7 SE NALAZI U SAMOM VRHU ASORTIMANA TESTERA ZA GREDE SA JEDNOM LINIJOM SEČENJA: VISOKE PERFORMANSE U KRAĆEM VREMENSKOM ROKU, RADI ISPUNJENJA ZAHTEVA SREDNJIH I VELIKIH PROIZVOĐAČA NAMEŠTAJA.

Dve testere
za panele u jednoj

Twin Pusher, ekskluzivni patentirani uređaj Biesse grupe namenjen svim testerama za panele, sastoji se od dva dopunska uređaja za guranje. Dodatni graničnik omogućava nezavisno sečenje traka širine do 1200 mm. Povećanje produktivnosti do 60%, optimalno upravljanje maksimalnom proizvodnjom i povraćaj investicija u toku prve godine.

Optimizovani utovar za velike količine

Specijalna rešenja prema zahtevu dostupna su za prenos kompleta panela i za utovar i istovar panela.

Stanica okretanja (patentirani uređaj) okreće skup panela, održavajući poravnanje sa referentnom tačkom, kako pre tako i po završetku rotacije.

Sto podizač se sastoji od snažnog okvira i opremljen je posebnom strukturom za direktni utovar kompleta panela uz pomoć viljuškara.

Ulazne pokretne trake sa valjcima koji se slobodno okreću i pogonjenim valjcima, omogućavaju utovar i istovar panela sa bočne ili zadnje strane.

Montiranje alata za samo nekoliko sekundi.

Sistem „Quick change“ je najbrži, najbezbedniji i najergonomičniji uređaj za zamenu sečiva bez upotrebe alata.

Brzo, tačno podešavanje sečiva za urezivanje i glavnog sečiva.

Automatsko poravnanje. Patentirani sistem vrši automatsko poravnanje sečiva za urezivanje u roku od nekoliko sekundi, eliminišući u potpunosti potrebu za probnim sečenjem, smanjujući vreme podešavanja što povećava efikasnost i smanjuje troškove proizvodnje.

Zahvaljujući automatizovanom sistemu zamene glavnog sečiva, i namenskom softveru, sečivo se može promeniti automatski za samo nekoliko sekundi, osiguravajući na taj način pravilno podešavanje i skraćenje trajanja ciklusa.

Tehnološka rešenja za sve potrebe mašinske obrade.

Softver za pravljenje isečaka za prozore na panelima. Šeme sečenja mogu biti memorisane u numeričkoj kontroli.

PFS funkcija za sečenje mekih i postformiranih panela. Specijalni program numeričke kontrole (NC) osigurava perfektnu završnu obradu ulazne tačke i izlaznog profila, sprečavajući cepanje i lomljivog, osetljivog materijala (patentirano rešenje).

Sistem za automatsko pravljenje žljebova, čija se širina može programirati putem numeričke kontrole. Dubina žljeba se može ručno podesiti izvan mašine dok se sečiva okreću ili putem elektronskog uređaja.

Tanki paneli se mogu utovariti sa stola za podizanje, uz pomoć nezavisnih plutajući potisnih tačaka kojima se upravlja elektronskim putem. Poseban logički program u sadejstvu sa prednjim iskačućim graničnicima uklanja rizik od pogrešnog utovara (putem uosipanja) panela koji ne pripadaju skupu.

Lakoća upotrebe i praktičnost

OSI (Open Selco Interface) numerička kontrola obezbeđuje upravljanje tokom sečenja šablona i vrši optimizaciju svih pokreta koji se odnose na osu kojom se upravlja (tj. uređaja za guranje i nosača sečiva, potisne grede, visine sečiva). Osigurava da sečivo štrči pod ispravnim nagibom u odnosu na skup panela tokom sečenja i proračunava odgovarajuću brzinu sečiva na osnovu visine skupa i širine podrezivanja. Pomaže da se osigura najkvalitetnije sečenje u svakoj prilici.

Lako programiranje šablona sečenja.

Grafička simulacija u realnom vremenu, uz prikaz informacija za operatera.

Interaktivni program za brzo i lako sečenje i pravljenje žljebova, čak i u slučaju recikliranih panela.

Efikasni program za dijagnostiku i rešavanje problema pruža kompletne informacije (slike i tekst) kako bi osigurao brzo rešavanje bilo kog problema.

TEHNIČKI PODACI
SELCO WN 7

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o SELCO WN 7, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Selco SK 4

TESTERE ZA GREDE SA NUMERIČKOM KONTROLOM...

Selco WN 6

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Scroll to top
Share this product!