TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

SELCO WN 6

CENTAR ZA
DIMENZIONIRANJE PANELA
SA NUMERIČKOM KONTROLOM

Rezultat tehnološkog istraživanja
za postizanje vrhunskih performansi

SELCO WN 6 JE CENTAR KOJI PREDSTAVLJA REZULTAT PROJEKTA RAZVIJENOG UZ POMOĆ NAJNOVIJIH TEHNOLOGIJA, I KOJI JE USVAJIO NAJNOVIJA TEHNIČKA REŠENJA KAKO BI POVEĆAO UČINAK I UKUPAN KVALITET MAŠINSKE OBRADE. SELCO WN 6 SPADA U MAŠINE ZA SEČENJE GREDA IZ PROFESIONALNOG ASORTIMANA SA JEDNOM LINIJOM SEČENJA, I DIZAJNIRAN JE ZA PROIZVODNJU SERIJA SREDNJE VELIČINE.

Kvalitet sečenja

Stanica okretanja (patentirani uređaj) okreće skup panela, održavajući poravnanje sa referentnom tačkom, kako pre tako i po završetku rotacije.

Sto podizač se sastoji od snažnog okvira i opremljen je posebnom strukturom za direktni utovar kompleta panela uz pomoć viljuškara.

Ulazne pokretne trake sa valjcima koji se slobodno okreću i pogonjenim valjcima, omogućavaju utovar i istovar panela sa bočne ili zadnje strane.

Ulazne pokretne trake sa valjcima koji se slobodno okreću i pogonjenim valjcima, omogućavaju utovar i istovar panela sa bočne ili zadnje strane.

Preciznost sečenja

Brzo, tačno pozicioniranje panela radi optimalne preciznosti sečenja, zahvaljujuću robusnom potisnom nosaču kojeg aktivira motor bez četkica (Brushless motor).

Klizne površine ispod uređaja za guranje su opremljene nezavisnim valjcima kako bi se izbegla pojava bilo kakvih otisaka na panelima sa osetljivom površinom.

Kraće vreme utovara panela

Sto podizač se sastoji od snažnog okvira i opremljen je posebnom strukturom za direktni utovar kompleta panela uz pomoć viljuškara.

Ulazne pokretne trake sa valjcima koji se slobodno okreću i pogonjenim valjcima, omogućavaju utovar i istovar panela sa bočne ili zadnje strane.

Stezni uređaji za učvršćivanje panela služe kako bi se izbeglo pogrešno poravnanje steka tokom faze rotacije.

Stezni uređaji za učvršćivanje panela služe kako bi se izbeglo pogrešno poravnanje steka tokom faze rotacije.

Prednji ravnjači služe da poravnaju table po širini direktno na turn station unit.

Povećanje produktivnosti do 40%

Dve nezavisne stanice sečenja na jednoj testeri za grede.

Pomoćni uređaj za guranje koji se sastoji od čaure sa bočnim pozicioniranjem putem numeričke kontrole. Dodatni graničnik omogućava nezavisno sečenje traka širine do 600 mm.

Diferencirano unakrsno sečenje, takođe služi za pravljenje uskih traka.

Istovremeno uklanjanje i unakrsno sečenje komada.

Unakrsno sečenje poslednje trake, uz utovar i okretanje sledećeg skupa panela koje se vrši unapred.

Tehnološka rešenja za sve potrebe mašinske obrade.

Softver za pravljenje isečaka za prozore na panelima. Šeme sečenja mogu biti memorisane u numeričkoj kontroli.

PFS funkcija za sečenje mekih i postformiranih panela. Specijalni program numeričke kontrole (NC) osigurava perfektnu završnu obradu ulazne tačke i izlaznog profila, sprečavajući cepanje i lomljivog, osetljivog materijala (patentirano rešenje).

Sistem za automatsko pravljenje žljebova, čija se širina može programirati putem numeričke kontrole. Dubina žljeba se može ručno podesiti izvan mašine dok se sečiva okreću ili putem elektronskog uređaja.

Tanki paneli se mogu utovariti sa stola za podizanje, uz pomoć nezavisnih plutajući potisnih tačaka kojima se upravlja elektronskim putem. Poseban logički program u sadejstvu sa prednjim iskačućim graničnicima uklanja rizik od pogrešnog utovara (putem uosipanja) panela koji ne pripadaju skupu.

Lakoća upotrebe i praktičnost

OSI (Open Selco Interface) numerička kontrola obezbeđuje upravljanje tokom sečenja šablona i vrši optimizaciju svih pokreta koji se odnose na osu kojom se upravlja (tj. uređaja za guranje i nosača sečiva, potisne grede, visine sečiva). Osigurava da sečivo štrči pod ispravnim nagibom u odnosu na skup panela tokom sečenja i proračunava odgovarajuću brzinu sečiva na osnovu visine skupa i širine podrezivanja. Pomaže da se osigura najkvalitetnije sečenje u svakoj prilici.

Lako programiranje šablona sečenja.

Grafička simulacija u realnom vremenu, uz prikaz informacija za operatera.

Interaktivni program za brzo i lako sečenje i pravljenje žljebova, čak i u slučaju recikliranih panela.

Efikasni program za dijagnostiku i rešavanje problema pruža kompletne informacije (slike i tekst) kako bi osigurao brzo rešavanje bilo kog problema.

TEHNIČKI PODACI
SELCO WN 6

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o SELCO WN 6, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Selco SK 4

TESTERE ZA GREDE SA NUMERIČKOM KONTROLOM...

Selco WN 7

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Scroll to top
Share this product!