TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

SELCO SK 3

CENTRI ZA
DIMENZIONIRANJE
PANELA

Lako i kompaktno dimenzioniranje

SELCO SK 3 PREDSTAVLJA OPSEG CENTARA ZA DIMNENZIONIRANJE PANELA KOJI JE U STANJU DA ZADOVOLJI POTREBE MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, POŠTO JE POSEBNO DIZAJNIRAN ZA PROIZVODNJU POJEDINAČNIH DELOVA ILI MALIH SERIJA.

Preciznost sečenja

Robusna, balansirana struktura koja osigurava maksimalnu stabilnost. Posebno dizajnirane tehnologije koje garantuju preciznost i čvrstoću. Potisna greda poseduje jedinstvenu strukturu radi ujednačenog pritiska na ceo stek panela koji se seku. Otvaranje se automatski podešava putem numeričke kontrole u skladu sa debljinom steka koji se seče, postižući na taj način najbolji kvalitet sečenja u svim radnim uslovima.

Kraće vreme
trajanja ciklusa

Jedinstvena tehnička rešenja koja mogu da zadovolje čak i najstrožije zahteve proizvodnje, u smislu preciznosti i efikasnosti.

Precizno i brzo pozicioniranje panela zahvaljujući potisnom nosaču kojeg pokreće motor bez četkica (Brushless).

Bočni ravnjač, integrisan sa nosačem sečiva, može da izvrši savršeno poravnanje čak i tankih i savitljivih panela, skraćujući na taj način trajanje ciklusa.

Laka, brza podešavanja

Brzo, tačno podešavanje sečiva za urezivanje i glavnih sečiva, uz pomoć Digiset sistema. Sistem takođe memoriše informacije o svakom skupu sečiva, osiguravajući na taj način da poravnanje uvek bude precizno i ponovljivo.

Jednostavna tehnologija dostupna svakome zahvaljujući Quick Change sistemu (patentiranom) za lako otpuštanje sečiva bez upotrebe alata.

Tehnička rešenja za povećanje proizvodnje.

Specijalna rešenja prema zahtevu su dostupna za prenos kompleta panela i za utovar panela. Sto podizač je kompaktan i integrisan radi automatskog utovara panela, i omogućava direktan utovar stekova panela veličine do 500 mm na čelične profile.

TEHNIČKI PODACI
SELCO SK 3

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o SELCO SK 3, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Selco SK 4

TESTERE ZA GREDE SA NUMERIČKOM KONTROLOM...

Selco WN 6

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Selco WN 7

CENTAR ZA DIMENZIONIRANJE PANELA SA NUMERIČKOM KONTROLOM ...

Scroll to top
Share this product!