TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

ROVER
Edge Line

MODULARNI
BIESSE
KONCEPT

 

 

Rešenje za optimizaciju prostora
i umanjenje troškova

ROVER EDGE LINE PREDSTAVLJA INOVATIVNU PROIZVODNU LINIJU, JEDINSTVENU U INDUSTRIJI, NAMENJENU PROIZVODNJI KANTOVANIH ZAKRIVLJENIH PANELA U VELIKOM OBIMU. REŠENJE OMOGUĆAVA PROIZVODNJU VEĆE KOLIČINE PANELA UZ POMOĆ MANJEG BROJA MAŠINA I SAMIM TIM MANJEG BROJA OPERATERA.

Nesmetan i efikasan
tok proizvodnje

S obzirom da Biesse proizvodi svoje sopstvene mašine uz pomoć tehnika LEAN proizvodnje (proizvodnja sa minizacijom gubitaka), to znanje možemo preneti našim klijentima.

  • Za 40% manji broj mašina.
  • Za 30% manji broj operatera.
  • Za 50% kraće vreme proizvodnje.
  • Manje trošenje materijala zahvaljujući ponovnoj obradi odsečenih komada.
  • Bolji odnos cene i kvaliteta usled manjih ulaganja.

Linija se sastoji od 2 ili 4 radne stanice namenjene specifičnim procesima.

Rover Edge Line 4S (sa 4 radne stanice)

Rover Edge Line 2S (sa 2 radne stanice)

Konzistentnost u proizvodnji

Rover Edge Line je proizvodna linija dizajnirana tako da omogući specijalizovane etape proizvodnje, optimizirana za vršenje specifičnih procesa po najvišim standardima kvaliteta, dok istovremeno pruža fleksibilnost i brzinu koja se vezuje za samostalne CNC centre za mašinsku obradu, kako bi proizvela serije različitih veličina i omogućila obavljanje različitih procesa.

Glodanje

Kantovanje

Kantovanje

Bušenje

Umetanje

Kontinuirani tok proizvodnje

Rover Edge Line se sastoji od CNC mašina sa direktnim snabdevanjem, prilagođenim za montiranje u već postojećim proizvodnim prostorima i za obezbeđivanje protoka materijala. Panel se automatski kreće tokom celog procesa.

Ekološko odlaganje otpada

Rover Edge Line je dizajniran tako da ispunjava ekološke zahteve u smislu zaštite životne sredine, s obzirom da omogućava razdvajanje plastičnih i drvenih opiljaka isisavanjem prašine i uz pomoć pokretne trake.

Podesiva usisna hauba sa šest položaja pod kontrolom NC.

Pogonjene pokretne trake za uklanjanje opiljaka i otpadnog materijala.

Ponovna obrada odsečenih komada

Rover Edge Line obuhvata sistem za obnavljanje materijala koji vraća sirov materijal radi njegovog korišćenja tokom proizvodnje ostalih komponenti.

TEHNIČKI PODACI
ROVER Edge Line

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ROVER Edge Line, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Klever

Numerical control machining centres with gantry structure...

Scroll to top
Share this product!