TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

ROVER C

NC OBRADNI CENTAR

 

 

Snaga se spaja sa preciznošću

ROVER C JE NOVI CENTAR ZA PRERADU NAMENJEN JEDNOSTAVNOJ PROIZVODNJI NAMEŠTAJA, STEPENICA I ELEMENATA ZA VRATA I PROZORE SVIH OBLIKA, VELIČINA I DEBLJINA. DIZAJNIRAN JE ZA KORIŠEĆNJE U TEŠKIM USLOVIMA RADA KOJI ZAHTEVAJU VELIKE ALATE I AGREGATE.

Precizno usmerena snaga

Novi radni deo sa 5 interpolacionih osa podržava kompleksne proizvodne procese dok istovremeno osigurava kvalitet i preciznost. Kombinovanjem jedinice sa 5 osa i jedinice sa 4 ose omogućava se obrada bilo kojeg proizvoda. Nezavisne Y ose, koje omogućavaju korisnicima da izvrše promenu alata, a da time ne utiču na vreme ciklusa, kao i velika brzina i ubrzanje osa, garantuju visoku produktivnost.

Jedinstvena tehnološka rešenja koja ispunjavaju zahteve većine zahtevnih proizvođača u pogledu produktivnosti i fleksibilnosti. Savršena kombinacija inovativnosti italijanske ingenioznosti.

Učinak koji je iznad industrijskog standarda

Jedinstvena tehnološka rešenja koja ispunjavaju zahteve većine zahtevnih proizvođača u pogledu produktivnosti i fleksibilnosti.

Radna jedinica sa 5 interpolacionih osa (21,5 kW i 8000 obrtaja u minuti), najmoćnija na tržištu, podržava složene operacije prerade, istovremeno osiguravajući kvalitet i preciznost.

Rešenja razvijena za Rover C omogućavaju brze zamene alata u kombinaciji sa kraćim vremenom trajanja ciklusa.

Prerada izuzetno visokih delova je moguća zahvaljujući radnoj visini od 400 mm.

Moguća kombinacija jedinice sa 5 osa i jedinice sa 4 ose omogućava obradu bilo kojeg proizvoda. Nezavisne Y ose podržavaju zamenu alata tokom rada mašine, koristeći pri tom najveći mogući broj alata dostupnih na mašini.

VIŠE
OPCIJA

MAŠINSKE
OBRADE

Tehnologija novog Rover C centra podržava mašinsku obradu komada kompleksnog oblika, garantujući kvalitet, preciznost i apsolutnu pouzdanost tokom radnog veka.

Savršeno
vršenje
mašinske
obrade

Gantry struktura (Struktura sa portalnom dizalicom) je dizajnirana da poboljša preciznost i pouzdanost operacija mašinske obrade. Dvostruka motorizacija x ose podržava velike brzine i ubrzanja dok istovremeno osigurava visok kvalitet završne obrade i preciznost.

Smanjenje radnog ciklusa radi postizanja veće produktivnosti

Zahvaljujući novim rešenjima zamene alata, koja čine više od 100 alata stalno dostupnim na mašini, ne troši se vreme pri promeni alata.

Nezavisne Y ose omogućavaju zamenu alata tokom rada mašine, koristeći pri tom najveći mogući broj alata dostupnih na mašini. Kretanje alata u vertikalnom lančanom nosaču ubrzava operaciju zamene alata.

Dvostruki magacin alata na X nosaču alata sa 44-46 pozicija koji garantuje brzu zamenu alata i skraćenje vremena obrade. Može da primi testere prečnika do 400 mm.

Vertikalni lančani nosač alata na Y osi sa 10-15 pozicija.

bWindows

Maksimalna sloboda dizajna

bWindows predstavlja jednostavno integrisani dodatak koji služi za projektovanje okvira prozora/vrata.

Iskorišćavanjem funkcije projektovanja aplikacije bSuite, bWindows pruža nenadmašne mogućnosti.

bsolid

Planirajte,
simulirajte
i kreirajte prototip

bSolid je CAD/CAM softverska aplikacija koja podržava izvršenje bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične proizvodne procese.

TEHNIČKI PODACI
ROVER C

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ROVER C, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Klever

Numerical control machining centres with gantry structure...

Scroll to top
Share this product!