TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

ROVER
B Edge

CENTAR ZA KANTOVANJE
POD KONTROLOM NC

 

 

Radni centri
za oblikovano kantovanje

CENTRI ZA KANTOVANJE IZ ROVER B EDGE ASORTIMANA OMOGUĆAVAJU KORISNIKU DA VRŠI OPERACIJE MAŠINSKE OBRADE KAKO BI IZVRŠIO OBLIKOVANJE I KANTOVANJE PANELA UZ POMOĆ SAMO JEDNE MAŠINE. ŠIROK RASPON VELIČINA, DOSTUPNOST RADNIH JEDINICA I TEHNOLOGIJA, UKAZUJE DA JE ROVER B EDGE IDEALAN ZA SREDNJA I VELIKA PROIZVODNA OKRUŽENJA, KAO I ZA PROIZVODNJU PROTOTIPOVA.

KADA KONKURENTNOST
ZNAČI MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST,
ČAK I KOD NAJKOMPLIKOVANIJIH
OPERACIJA MAŠINSKE OBRADE

Jedinstvena tehnološka rešenja za postizanje optimalnih performansi

Iako zahteva skromna ulaganja, asortiman Rover B Edge mašina se može pohvaliti jedinstvenim tehnologijama na tržištu.

Konfiguracija sa 3 ili 4 ose obezbeđuje obradu svih vrsta elemenata nameštaja, uz minimalna ulaganja.

Kompaktna jedinica kantovanja omogućava korisnicima da obrade ivice malih panela sa unutrašnjim radijusom.

Automatska hranilica za obmotavanje ivica, postavljena na X nosaču, omogućava korisniku da odabere između tanjih i debljih ivica tokom istog ciklusa mašinske obrade.

Tanke ili debele ivice, prethodno isečene ili sa navojem, uz automatsko ili ručno snabdevanje.

Robusno kantovanje

Kantovanje se uvek baziralo na direktnom nanošenju lepka na panel. Biesse se drži ovog principa i primenjuje ga kako kod kantovanja ravnih površina tako i kod kantovanja oblikovanih površina koje vrše centri za mašinsku obradu.

Maksimalna snaga lepljenja, mogućnost nanošenja na tankim ivicama i 3D providnim ivicama, lako održavanje i čišćenje panela tokom ciklusa mašinske obrade. Savršena kombinacija Biesse tehnologije i italijanske ingenioznosti.

Optimalno prianjanje ivice

LEPAK

Slično kao kod mašina za linijsko kantovanje, lepak se direktno nanosi na panel kako bi se osigurao optimalni kvalitet lepljenja.

LEPAK

Snabdevanje lepkom se obavlja tokom procesa mašinske obrade putem sistema za snabdevanje granulama unutar integrisane glave za lepak. Pošto se lepak skladišti u granulama, ispušta se samo količina neophodna za topljenje.

LEPAK

Komplet za brzu zamenu peglera verzijom smanjenog prečnika. Služi da osigura primenu pravilnog pritiska tokom prelaska sa debelih na tanke ivice kao i na zakrivljenja malog radijusa.

Rezervoar

Dodatne posude sa lepkom opremljene električnim sistemom za brzo otpuštanje PU granula lepka.

Potpuna obradivost velikih panela

Čvrsta struktura mašine i širina Y ose omogućavaju korisnicima da obrade panel širine do 2208 mm uz pomoć svih dostupnih alata. Dve mašine u jednoj: potpunu funkcionalnost i kvalitet istinskog pantografskog stola garantuje CFT (Convertible Flat Table – Promenljiv ravni sto), koji podržava obradu tankih panela, operacije nestinga i preklapanje.

bEdge

Pojednostavite
programiranje
kantovanja

bEdge je bSolid dodatak, neprimetno integrisan, namenjen programiranju kantovanja.

TEHNIČKI PODACI
ROVER B Edge

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ROVER B Edge, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Klever

Numerical control machining centres with gantry structure...

Scroll to top
Share this product!