PROIZVODNJA
ONOG ŠTO ŽELITE,
KADA VAM JE
POTREBNO

Winstore je automatizovana mašina za optimizaciju obrade panela za velike proizvođače,
garantuje proizvodnju u kraćem vremenskom roku i sa manje troškova.

KADA
KONKURENTNOST
ZNAČI
REORGANIZACIJU
PROCESA
PROIZVODNJE

INTEGRACIJA U PROIZVODNU LINIJU

Winstore je moguće integrisati sa mašinama za nesting i dimenzioniranje radi veće produktivnosti.

Zahvaljujući blizini i pristupačnosti panela, moguće je u velikoj meri povećati produktivnost u odnosu na ručno utovarivanje uz pomoć viljuškara.