MAKSIMALNA
JEDNOSTAVNOST
I PRECIZNOST

WinLine 16 je novi Biesse multifuncionalni centar za proizvodnju vrata i prozora,
dizajniran za zanatlije i mala preduzeća koja streme povećanju proizvodnje,
kao i za srednja i velika preduzeća koja žele da proizvedu male količine komada neobičnih veličina ili oblika.
Sistem proizvodi kako standardna tako i posebna vrata i prozore izuzetno jednostavno,
dok operator može da se posveti drugim zadacima; mašina zauzima jako malo prostora
i autonomno obavlja operacije utovara, istovara i pozicioniranja komada, uz izuzetnu preciznost.

WINLINE 16: Photo 2
+
WINLINE 16: Photo 3

Ovaj radni sto je naročito dizajniran za rad na prozorima i vratima. Jedan deo radnog stola je namenjen linearnoj obradi, a drugi obradi prozora i vrata po želji klijenta (lukovi, šuplja vrata, formatiranje).

+
WINLINE 16: Photo 4

Stege u svakom trenutku omogućuju optimalno povezivanje komponenti. Čak i najkraći deo za obradu uvek je osiguran dvema stegama.

PRECIZNO I POUZDANO

Novi multi-funkcionalni centar sa gantry strukturom sa duplim pogonom garantuje čvrstinu i stoga preciznost

Struktura je posebno dizajnirana za proizvodnju vrata i prozora.

Greda i radni sto koriste tehnologiju koja je posebno namenjena da izdrži veliku silu.

MODULARNA
REŠENJA

Multi-funkcionalni centri za WINLINE vrata i prozore su modularni
i mogu se integrisati sa mnogim drugim jedinicama.
Rešenja koja nudi Biesse koriste pre svega velikim preduzećima
koja su usmerena na dugoročne investicije.
Obrada bez direktnog nadzora zajedno sa automatskim utovarom i istovarom,
prilagodljiva rešenja koja zadovoljavaju sve vrste potreba koje tržište zahteva.

POVEĆANA PRODUKTIVNOST
NA MALOM PROSTORU

Duplo elektrovreteno dozvoljava da se sve promene dešavaju bez gubitka vremena, bez obzira na to šta se obrađuje.

Dva vretena, po jedno sa obe strane ležišta rade naizmenično: dok se na jednom menja alat, drugo radi.