PRECIZNOST I
FLEKSIBILNOST
U JEDNOM
OBRADNOM
CENTRU

Uniteam CK je idealni obradni centar za srednja i velika preduzeća kojim je potrebna prilagodljivost
kako bi bili u mogućnosti da obrade standardne narudžbine ali takođe ako žele da pronađu
rešenje za složene zahteve modernog dizajna.

UNITEAM CK: Photo 2
+
UNITEAM CK: Photo 3

Sistem koji gredu provodi kroz mašinu sastoji se od četiri nosača opremljenih vertikalnim i horizontalnim hidrauličkim sistemima za zaštitu.

+
UNITEAM CK: Photo 4

Stege imaju hidraulički rotacioni sistem pod pravim uglom, koji omogućuje da se komad za obradu obrađuje sa svih šest strana bez pomoći spolja.

+
UNITEAM CK: Photo 5

Odbojnik (bafer), napravljen od motorizovanih lanaca koji sakupljaju delove, omogućuje automatsko kontinuirano punjenje mašine bez praznog hoda.

MAKSIMALNA RADNA PRECIZNOST

Uniteam CK je opremljen robusnom fiksiranom strukturom koja drži radne jedinice visokih performansi koje se koriste za glavne mašinske operacije

Struktura uključuje čeličnu gredu koja je zavarena za čvrstu metalnu bazu. Gornja greda ima široki poprečni presek i sastoji se od kombinovanih delova koji garantuju izuzetnu izdržljivost. Pokretne trake koje drže gredu koja se obrađuje prelaze preko baze koja se nalazi ispod.

FLEKSIBILNO
I PRECIZNO

Uniteam CK sistem za pomeranje greda koristi kontrolisani pokret nezavisnih klema
za optimalno pozicioniranjei kako bi element koji se obrađuje bio zadovoljavajuće pričvršćen.
Svaka pojedinačna klema drži po horizontalnoj i vertikalnoj liniji,
što se može automatski isključiti kako bi se izvršila potrebna operacija.
Preciznost i fleksibilnost za veliki broj mašinskih operacija,
od standardne obrade drveta do kompleksnijih zahteva moderne arhitekture.