STREAM
A
Automatske mašine za jednostrano kantovanje

	

KANTOVANJE
PREMA VAŠOJ MERI

Stream A je nova serija automatizovanih mašina za jednostrano lepljenje
namenjeno zanatlijama i malim preduzećima koji žele da povećaju svoje proizvodnje kapacitete.
Omogućava korisnicima da se uhvate u koštac sa velikom količinom posla.
Savršeno se adaptira svim zahtevima obrade zahvaljujući mogućnostima podešavanja.

AIR FORCE
SISTEM

Bez spojeva i ostataka lepljenja, u savršenoj harmoniji sa panelom.
Air Force sistem, dostupan na Biesse mašinama za kantovanje, baziran je na fizičkom principu konvekcije.
Korišćenjem toplog komprimovanog vazduha, kant traka savršeno prianja na panel,
garantujući otpornost na vodu i toplotu i pružajući dugotrajni kvalitet.

EDGE WAREHOUSE

LEPLJENJE
KANT TRAKE
BILO KOJE
VELIČINE

Velika fleksibilnost i skraćeno vreme za promenu alata zahvaljujući spremištu za alat sa 2 ili 6 mesta, za automatsku zamenu kant trake u stvarnom vremenu.

IT 70 S

MAKSIMALNA
VIDLJIVOST
MAŠINSKIH OPERACIJA

Linearna glodalica za savršenu završnu obradu prilikom bilo koje vrste rada.
.

STREAM A
Automatic single-sided edgebanding machines

	

TAILOR-MADE
EDGEBANDING.

Stream A is the new range of automated single-sided edgebanding machines aimed
at craftspeople and small enterprises who wish to increase their production capacity.
It enables users to able to face huge amount of work.
It seamlessly adapt to any machining needs thanks to its configuration possibilities.

AIR FORCE
SYSTEM

No joints and no glue line, in perfect harmony with the panel.
Air Force System, available on Biesse edgebanding machines, is based on the physical principle of convection.
By using a compressed hot air system, the edge bonds perfectly with the panel guaranteeing
resistance to water and heat and an excellent long lasting quality finish.

EDGE WAREHOUSE

APPLICATION
OF EDGEBANDING
OF ANY SIZE

Greater flexibility and reduced tooling time thanks to the 2- or 6 -place magazine for automatic edge switchover in real time.

IT 70 S

MAXIMUM VISIBILITY
OF MACHINING OPERATION

Linear end mill for a perfect finish in every type of work.