SKIPPER

BUŠENJE

Bušenje "u realnom vremenu"
4 režima rada za nove mogućnosti

Skipper poseduje 4 režima rada; tokom svakog ciklusa se može automatski prebaciti sa obrade gornje površine na obradu donje površine, na istovremenu obradu gornje i donje površine, bilo na jednom ili na dva složena panela.

Pored što toga što povećava produktivnost i fleksibilnost, u značajnoj meri pojednostavljuje proces mašinske obrade i pruža nove mogućnosti prilikom dizajniranja i proizvodnje nameštaja.

Radno vreme
je u svako doba

Skipper nikad ne prestaje sa radom! Za početak rada mašine je neophodan samo radni program; nema nameštanja, podešavanja, probnog rada. Mogućnost obrade sa mešovitih panela velike raznolikosti.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Skipper V 31

CENTAR ZA MAŠINSKU OBRADU ZA OBRADU PANELA U REALNOM VREMENU...