SJAJNI
REZULTATI
OD VELIKIH
KOMADA

Selco WNA 7 je serija sistema za sečenje koji nude dve nezavisne linije za sečenje sa automatizovanim utovarom.
Odgovara potrebama industrije nameštaja. Selco WNA 7 je inovativno rešenje,
jedinstveno u svojoj klasi u smislu produktivnost i fleksibilnosti.

MULTIPUSHER

Značajno umanjenje vremena potrebnog za obradu zahvaljujući mogućnosti
da se kombinuju hvataljke sa bilo kojim šablonom sečenja u jednom ciklusu.
Uređaj za istovremeno obavljanje postupnog poprečnog sečenja uz pomoć dva potpuno
odvojena potisna mehanizma i dve potpuno nezavisne hvataljke bez motora.
Ovaj mehanizam menja distancu između dva potisna uređaja i njihovog polja rada.
Ovo omogućava obradu panela dimenzija do 5700 x 2700 mm.

MAŠINSKA
PRECIZNOST

Čvrsti potisni mehanizam postavlja panele brzo i precizno, zahvaljujući motoru bez četkica.

Površina ispod potisnog mehanizma opremljena je nezavisnim valjcima čime se izbegava oštećenje osetljivih površina panela.

KRATKO VREME
ZA POSTAVLJANJE

Quick Change sistem je najbrži, najergonomičniji i najbezbedniji uređaj za menjanje sečiva bez korišćenja alata.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za SELCO WNA 7

Optiplanning

Softver za optimizaciju sečenja šablona i maksimalno umanjenje troškova materijala i vremena sečenja

GREAT RESULTS
FROM LARGE
SIZES.

SELCO WNA 7 is a range of cutting systems offering two fully independent cutting lines
with automated loading that respond to the requirements of the furniture industry.
SELCO WNA 7 is an innovative solution, unique in its sector in terms of productivity and flexibility.g blades without using tools.

MULTIPUSHER

Significant reduction of processing times thanks to the possibility of combining
the grippers with any type of cutting patterns in a single cycle.
Device for simultaneous execution of staggered cross cuts, made with two completely separate pushers.
Each pusher can choose to select two idle slave grippers (not powered) completely independently,
based on the strips width to be cut. This enables the processing of panels up to 4500 x 2200 mm.

Machining
operation
precision

The sturdy pushing carriage positions the panels quickly and accurately, thanks to its brushless motor.

The slide surface below the pushing device is fitted with independent rollers to avoid marking delicate surfaced panels.

Quick set-up times

The “Quick change” system is the quickest,
most ergonomic and safest device for changing blades without using tools.

Software

A single platform to manage all machine processes.

Software for SELCO WNA 7

Optiplanning

Software to optimise cutting patterns and maximise efficiency for both material costs and cutting times.