SMANJENE
DIMENZIJE UZ
MAKSIMALNE
PERFORMANSE

Selco WNA 6 je serija sistema za sečenje koji nude dve potpuno nezavisne linije za sečenje sa automatskim utovarom.
Odgovaraju potrebama industrije nameštaja i polu-gotovih proizvoda.
Selco WNA 6 je inovativno rešenje koje je idealno za mala i srednja preduzeća koja žele da automatizuju svoj proces proizvodnje.

MULTIPUSHER

Značajno umanjenje vremena potrebnog za obradu zahvaljujući mogućnosti
da se kombinuju hvataljke sa bilo kojim šablonom sečenja u jednom ciklusu.
Uređaj za istovremeno obavljanje postupnog poprečnog sečenja
uz pomoć dva potpuno odvojena potisna mehanizma.
Svaki potisni mehanizam može da izabere dve hvataljke (koje se ne napajaju)
potpuno nezavisno, u skladu sa širinom traka koje treba iseći.
Ovo omogućava obradu panela dimenzija do 4500 x 2200 mm.

MAŠINSKA
PRECIZNOST

Čvrsti potisni mehanizam postavlja panele brzo i tačno, zahvaljujući motoru bez četkica.

Površina ispod potisnog mehanizma poseduje dva nezavisna valjka čime se izbegava oštećivanje panela sa osetljivim površinama.

MAKSIMALNA
EFIKASNOST
PRI PROIZVODNJI

Dve stanice za rezanje mogu da potpuno nezavisno iseku šablone, zahvaljujući prisustvu središne zone koja može da prihvati ceo panel.

Obe površine su potpuno pokrivene nezavisnim valjcima koji štite površinu panela.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za SELCO WNA 6

Optiplanning

Softver za optimizaciju sečenja šablona i maksimalno umanjenje troškova materijala i vremena sečenja

REDUCED
WORKING
DIMENSIONS
AND MAXIMUM
PERFORMANCE.

Selco WNA 6 is a range of cutting systems offering two fully independent cutting lines
with automated loading that respond to the requirements of the furniture and semi-finished product industries.
Selco WNA 6 is an innovative solution that is ideally suited to small
and mediumsized companies who want to automate their production processes.

MULTIPUSHER

Significant reduction of processing times thanks to the possibility of combining
the grippers with any type of cutting patterns in a single cycle.
Device for simultaneous execution of staggered cross cuts, made with two completely separate pushers.
Each pusher can choose to select two idle slave grippers (not powered) completely independently,
based on the strips width to be cut. This enables the processing of panels up to 4500 x 2200 mm.

Machining
operation
precision

The sturdy pushing carriage positions the panels quickly and accurately, thanks to its brushless motor.

The slide surface below the pushing device is fitted with independent rollers to avoid marking delicate surfaced panels.

Maximum
productive
efficiency

The two cutting stations can execute cutting patterns completely independently,
thanks to the presence of an intermediate zone that can accommodate a whole panel.

Both areas are fully covered in independent rollers to preserve the panels’ surface.

Software

A single platform to manage all machine processes.

Software for SELCO WNA 6

Optiplanning

Software to optimise cutting patterns and maximise efficiency for both material costs and cutting times.