VRHUNSKA
TEHNOLOGIJA
OMOGUĆAVA
FIRMAMA DA
ISKORISTE
SVAKU
PRILIKU
ZA RAST

Rover Plast B FT je novi NC obradni centar sa gantry strukturom
i FT radnim stolom za postupke nestinga plastičnih i kompozitnih materijala.

PRECIZNOST I PRILAGODLJIVOST PRILIKOM SVIH MAŠINSKIH OPERACIJA

Rover Plast B FT je idealno rešenje za obradu materijala koji se razlikuju prema veličini, debljini, sastavu i strukturi. Radni sto garantuje maksimalno pričvršćivanje i pouzdanost prilikom osiguravanja panela koji se obrađuju.

PERFORMANSE
BEZ
OGRANIČENJA

Jedino rešenje za operacije glodanja i sečenja tehnoloških materijala.
Tangentno/oscilirajuće sečivo sa kamerom koja čita obeležene delove
podržava obradu materijala koji se koriste u proizvodnji grafičkih elemenata.
Preciznost i kvalitet koji su karakteristika Rover proizvoda doprinose tome
da sve mašinske operacije obradnog centra rezultiraju u savršenom proizvodu.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER PLAST B FT

B_Solid

B_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

 

B_Nest

B_NEST

Manji utrošak vremena i manje otpada

B_NEST vam omogućuje da jednostavno organizujete svoje nesting projekte i umanjite količinu otpadnog materijala i vreme korišćenja mašina.