ROVER PLAST A SMART FT
NC obradni centar

KOMPAKTNA
MAŠINA
U SLUŽBI
INDUSTRIJE

ROVER PLAST A SMART FT je nov CNC mašinski centar sa visokim performansama i super kompaktnom gantry strukturom.
Ugrađeni su i novi branici koji pružaju maksimalnu zaštitu.

ROVER PLAST A SMART FT

KOMPAKTAN I ERGONOMIČAN

Izuzetno kompaktan mašinski centar dizajniran je da se prilagodi prostoru u kojem se postavlja. Omogućuje operateru da mu bezbedno priđe svake strane bez prepreka na podu.

PERFORMANSE
BEZ
OGRANIČENJA

Jedino rešenje za operacije glodanja i sečenja na tehnološkim materijalnima.
Tangentno/oscilirajuće sečivo sa kamerom koja čita obeležene delove podržava
obradu materijala koji se koriste u proizvodnji grafičkih elemenata.
Preciznost i kvalitet Rover tehnologije omogućava
savršeno izvođenje svih mašinskih operacije obradnog centra.

PRISTUPAČNA INOVATIVNA TEHNOLOGIJA

U Rover PLAST A SMART FT mogu se ugraditi iste komponente koje se koriste sa drugim vrhunskim modelima.

Za potrebe Biesse, elektrovreteno je dizajnirao i proizveo HSD, svetski lider u ovom industrijskom sektoru.

MAKSIMALNO
PRILAGODLJIVA
FLEKSIBILNOST

Postoji širok dijapazon veličina za obradne materijalne različitih vrsta, dimenzija i debljina, tako da klijenti mogu da izaberu mašinu koja najviše odgovara njihovim potrebama.

MAKSIMALNA ERGONOMIČNOST
I SIGURNOST ZA OPERATERA

Biesse mašine su dizajnirane tako da omogućavaju operateru da uživa u potpunoj bezbednosti.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER PLAST A SMART FT

B_SolidB_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.