ROVER C EDGE
NC mašinski centar za kantovanje

FORMATIRANJE
I KANTOVANJE
BEZ
KOMPROMISA

Rover C Edge je novi obradni centar za kantovanje koji omogućuje korišćenje jedne mašine za izvođenje svih operacija na oblikovanim kantovanim panelima. Dizajniran je za obimne radove koji zahtevaju korišćenje velikih alata i dodataka.

ROBUSNO
KANTOVANJE

Kantovanje se oduvek zasnivalo na nanošenju lepka direktno na panel;
Biesse je sledio ovaj princip i primenio ga kako na ravno, tako i na oblikovano mašinsko kantovanje.
Maksimalno prianjanje, mogućnost korišćenja tankih i 3D providnih ivica, jednostavno održavanje i čišćenje panela tokom ciklusa obrade.
Savršena kombinacija Biesse tehnologije i italijanske genijalnosti.

ROS

INTEGRISANA ROBOTIZOVANA REŠENJA

Biesse nudi svojim klijentima praktična rešenja za automatizaciju fabrika.

ROS robotizovana rešenja omogućuju značajni rast proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnje, tako i istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

SYNCHRO

Rešenja za utovar i istovar. Automatska ćelija za obradu većih količina panela ili vrata.

Synchro je uređaj za utovar/istovar koji transformiše Rover mašinski centar u automatsku ćeliju za autonomnu proizvodnju gomile panela bez potrebe za operaterom:

  • Eliminiše rizik od oštećenja u slučaju velikih panela koji iziskuju rukovanje od strane dva operatera
  • Jednostavan za korišćenje, budući da program mašinskog centra sadrži i instrukcije za upravljanje Synchro-m
  • Manjih dimenzija, te se može postaviti sa leve ili desne strane mašinskog centra
  • Dolazi sa različim konfiguracijama, u zavisnosti od veličine panela i načina slaganja panela

	

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER C EDGE

B_Solid

B_SOLID

Intuitivna i pristupačna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

 

B_Edge

B_EDGE

Jednostavnije programiranje kantovanja

B_EDGE je B_SUITE-ov plug-in, savršeno integrisan za planiranje kantovanja.