RADNI
CENTRI ZA
OBLIKOVANO
KANTOVANJE.

Mašine za kantovanje iz Rover B Edge serija dozvoljavaju korisnicima da izvedu mašinske operacije oblikovanja i kantovanja panela na jednoj mašini.
Velik spektar veličina, radnih jedinica i tehnologija u ponudi znači da je Rover B Edge mašina idealna za srednja i velika preduzeća kao i za one koji izrađuju prototipove.

ROBUSNO
KANTOVANJE

Kantovanje se oduvek vršilo tako što se lepak nanosi direktno na panel.
Biesse je pratio ovaj princip i primenio ga je kako na pravolinijsko kantovanje tako i na oblikovano kantovanje.
Maksimalno prianjanje, mogućnost postavljanja tankih kant traka i 3D providnih kant traka,
lako održavanje i čišćenje panela tokom obradnog ciklusa.
Savršena kombinacija Biesse tehnologije i italijanske ingenioznosti.

Optimalno prianjanje ivicama

Slično kao sa linijama ravnih ivica, lepak se nanosi direktno na ploču kako bi se osigurao optimalan kvalitet lepka.

Podržava upotrebu tankih ili prozirnih (3D) ivica, kao i debljih i čvršćih ivica.

ROS

Integrisana rešenja robota.

Biesse nudi svojim kupcima pragmatična rešenja za fabričku automatizaciju.

ROS robotizovana rešenja obezbeđuju izrazito povećanje proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnog procesa tako i procesa istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

Synchro

Utovar i istovar rešenja. Automatizovana ćelija za obradu grupe panela ili vrata.

Sinchro je uređaj za utovar / istovar koji pretvara obradni centar Rover u automatsku ćeliju za samostalno proizvodnju snopa panela bez potrebe za operaterom:

  • eliminiše rizik od oštećenja u slučaju teških panela koje trebaju da obrade dva operatera
  • jednostavan je za upotrebu, jer program obradnog centra takođe sadrži uputstva za naredbu Sinchro
  • ima ograničene ukupne dimenzije i može se postaviti levo ili desno od obradnog centra
  • isporučuje se sa različitim konfiguracijama, zavisno od veličine ploča kojima se rukuje i rasporeda hrpe.

	

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER B EDGE

B_Edge

B_EDGE

Pojednostavljeno programiranje kantovanja

Koristeći mogućnosti dizajniranja i simulacije koje nudi program B_SUITE, B_EDGE čini kantovanje i najsloženijih oblika izuzetno jednostavnim.

 

B_Cabinet

B_CABINET

Ideje poprimaju oblik i formu

B_CABINET je plug-in programa B_SUITE za dizajniranje nameštaja.