JEDAN
OBRADNI
CENTAR
ZA SVE
VRSTE
MAŠINSKIH
OPERACIJA

Rover A 14/16 je NC obradni centar za proizvodnju nameštaja i okvira vrata/prozora.
Zahvaljujući širokom rasponu veličina i konfiguracija, idealan je za mala i srednja preduzeća koja proizvode
ili komade neobičnih oblika ili standardnih proizvoda u malim količinama.

PRILAGOĐAVANJE
U SKLADU SA RAZLIČITIM
PROIZVODNIM POTREBAMA

  • konfiguracija sa 4 ose

Puna konfiguracija radnog dela podržava različite mašinske operacije uz osigurani visok kvalitet završnog proizvoda.

  • konfiguracija sa 5 osa

Ova konfiguracija podržava obradu komada složenog oblika, uz osigurani kvalitet i preciznost.

TEHNOLOGIJA
KOJA JE LAKA
ZA KORIŠENJE

Radna jedinica sa 5 osa, opremljena HSD vretenom od 13 kW i sa kontinuiranom rotacijom od 360˚ po vertikalnoj i horizontalnoj osi,
omogućava obradu složenih oblika, uz garantovani kvalitet, preciznost i apsolutnu dugotrajnu pouzdanost.

SMANJENO VREME
POTREBNO ZA PROMENU ALATA

Biesse radni sto drži obradak čvrsto i omogućava brzu i laku zamenu alata.

Mašina može da drži do 98 dodataka i alatki.

MOGUĆNOST OBRADE
VELIKIH FORMATA

Prednji otvor sa poklopcem omogućava utovar velikih komada (do 2.100 mm u Y smeru) i tako je moguće izbeći predpripremnu fazu kao i da se izvrši obrada nestandardnih komada.

Sa mašinom Rover A, proizvođač može da primi narudžbine za obradu debljih panela zahvaljujući radnoj visini od 245 mm.

ROS

Integrisana rešenja robota.

Biesse nudi svojim kupcima pragmatična rešenja za fabričku automatizaciju.

ROS robotizovana rešenja obezbeđuju izrazito povećanje proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnog procesa tako i procesa istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

Synchro

Utovar i istovar rešenja. Automatizovana ćelija za obradu grupe panela ili vrata

Sinchro je uređaj za utovar / istovar koji pretvara obradni centar Rover u automatsku ćeliju za samostalno proizvodnju snopa panela bez potrebe za operaterom:

  • eliminiše rizik od oštećenja u slučaju teških panela koje trebaju da obrade dva operatera
  • jednostavan je za upotrebu, jer program obradnog centra takođe sadrži uputstva za naredbu Sinchro
  • ima ograničene ukupne dimenzije i može se postaviti levo ili desno od obradnog centra
  • isporučuje se sa različitim konfiguracijama, zavisno od veličine ploča kojima se rukuje i rasporeda hrpe.

	

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za ROVER A 14/16

B_Solid

B_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.