VIET PLAST S211 – S1 – S2

VIET PLAST S211 – S1 – S2

Viet Plast je linija mašina za brušenje koja nudi specifična rešenja za obradu plastične pene, kompozitnih, ili kompaktnih materijala. Dostupan je širok spektar grupa u okviru mašine koje se mogu kombinovati i ponavljati i koje omogućuju kalibraciju, brušenje i glaziranje površina različitih dimenzija.

VIET PLAST OPERA 5 – OPERA 7 – OPERA R

VIET PLAST OPERA 5 – OPERA 7 – OPERA R

Viet Plast je linija mašina za brušenje koja nudi specifična rešenja za obradu plastične pene, kompozitnih, ili kompaktnih materijala. Dostupan je širok spektar grupa u okviru mašine koje se mogu kombinovati i ponavljati i koje omogućuju kalibraciju, brušenje i glaziranje površina različitih dimenzija.

VIET PLAST NARROW

VIET PLAST NARROW

Viet Plast je linija mašina za brušenje koja nudi specifična rešenja za obradu plastične pene, kompozitnih, ili kompaktnih materijala. Dostupan je širok spektar grupa u okviru mašine koje se mogu kombinovati i ponavljati i koje omogućuju kalibraciju, brušenje i glaziranje površina različitih dimenzija.

VIET PLAST VALERIA

VIET PLAST VALERIA

Viet Plast je linija mašina za brušenje koja nudi specifična rešenja za obradu plastične pene, kompozitnih, ili kompaktnih materijala. Dostupan je širok spektar grupa u okviru mašine koje se mogu kombinovati i ponavljati i koje omogućuju kalibraciju, brušenje i glaziranje površina različitih dimenzija.