ROVER PLAST J FT

ROVER PLAST J FT

Mašinski centar sa gantry strukturom (struktura sa portalnom dizalicom) za nesting operacije.

ROVER PLAST A SMART FT

ROVER PLAST A SMART FT

Novi CNC mašinski centar sa visokim performansama i izuzetno kompaktnom gantry strukturom (struktura sa portalnom dizalicom) ima nove branike koji pružaju maksimalnu zaštitu.

ROVER PLAST A FT

ROVER PLAST A FT

CNC mašinski centar koji, zahvaljujući inovacijama u obradi tehnoloških materijala, ima veliku pouzdanost i pristupačnu cenu.

ROVER PLAST B FT

ROVER PLAST B FT

Novi NC obradni centar sa gantry strukturom i FT radnim stolom za nesting pri obradi plastičnih i kompozitnih materijala.

ROVER PLAST M5

ROVER PLAST M5

Obradni centar koji je dizajniran za stvaranje neobičnih i jedinstvenih proizvoda, veće predmete i umetničke elemente, bez potrebe za uključivanjem posrednika.

MATERIA CL

MATERIA CL

Serija raznovrsnih, kompaktnih obradnih centara sa 5 osa zadovoljavaju raznolike potrebe prilikom brze obrade.

MATERIA LD

MATERIA LD

Izuzetno prilagodljiv gantry obradni centar sa 5 osa, pokretnom poprečnom polugom, dizajnirana da zadovolji najrazličitije vrste mašinskih operacija.

MATERIA FC

MATERIA FC

Obradni centar sa 5 osa i pokretnom gantry strukturom iznad glave operatera dizajniran je da obavlja mašinske operacije velikom brzinom na naprednim materijalnima i aluminijumu.

MATERIA MR

MATERIA MR

Materia MR je obradni centar sa 5 osa i pokretnom gantry strukturom. Izuzetno prilagodljiv i precizan, dizajniran je da postigne velike brzine pri obradi lakih materijala: veliki paneli od smola, kompozitnih materijala i aluminijuma.

MATERIA XC

MATERIA XC

Materia XC je obradni centar sa 5 osa i pokretljivom gantry strukuturom, posebno dizajniran za obradu izotermalnih elemenata za kombije, kamione i prikolice.

BREMA PLAST EKO 2.1

BREMA PLAST EKO 2.1

Novi kompaktni i prilagodljivi vertikalni obradni centar, koji zauzima manju površinu, za obradu panela različitih debljina, veličina i materijala (tehnoloških i kompozitnih).