MATERIA XC
Višenamenska mašina sa 5 osa i visokim performansama

KREATIVNA
TEHNOLOGIJA

Visoka preciznost i efikasnost izdvajaju Materia XC,
NC obradni centar koji može da obrađuje izotermalne materijale.
Robusna struktura Materia XC mašine
garantuje optimalne rezultate i pouzdanost.

ČVRSTA
STRUKTURA
ZA VRHUNSKU
PRECIZNOST

Čvrsta struktura Materia XC mašine garantuje da nema vibracija
prilikom mašinskih operacija, što rezultira savršenim krajnjim proizvodom.

PRAKTIČNA TEHNOLOGIJA
KOJA JE LAKA ZA KORIŠĆENJE

Serija Materia ima veoma moćnu numeričku kontrolu – inovativni Osai Open M. Zahvaljujući svojim karakteristikama, CNC OPEN kontrola doprinosi vrhunskim rezultatima i optimizaciji upravljanja obradnog centra.

Sistemi mogu biti potpuno prilagođeni korisniku uz pomoć grafičkog HMI softvera i ugrađenog PLK.

MATERIA XC MOŽE DATI SPECIFIČNA REŠENJA ZA PORAVNANJE I PRIČVRŠĆIVANJE PANELA

Panel se pričvršćuje uz pomoć stola od upletene žice od fenolne smole i sistema relativnog vakuma.

Radni sto je podeljen na 6 ili 8 vakumskih delova koje napajaju 4 pumpe (svaka od 250m3/h), što garantuje optimalno pričvršćivanje.

MATERIA XC
HIGH-PERFORMANCE MULTI-PURPOSE 5-AXIS

CREATIVE
TECHNOLOGY

High precision and efficiency distinguish Materia XC,
the NC machining centre that can process isothermal materials.
The robust structure of Materia XC guarantees optimum results and constant reliability.

ROBUST
STRUCTURE FOR
TOP MACHINING
PRECISION

The rigid structure of MATERIA XC guarantees that there are no vibrations
whilst carrying out machining operations, which means perfect end products.

PRACTICAL,
USER-FRIENDLY
TECHNOLOGY

The MATERIA range is equipped with a very powerful NC - the pioneering Osai Open M. Thanks to its characteristics, the CNC OPEN control family allows for an excellent machining finish and optimised machining centre management.

Systems can be completely customised through graphic HMI software and embedded PLC.

MATERIA XC CAN
PROVIDE SPECIFIC
SOLUTIONS FOR
ALIGNING AND
CLAMPING THE
PANELS PERFECTLY

The panel is clamped by means of a wire-braided table made of phenolic resin, and the relative vacuum system.

The work table is sub-divided into 6 or 8 vacuum areas powered by 4 pumps (each 250m3/h) to guarantee optimum clamping.