MATERIA MR
Višenamenska mašina sa 5 osa i visokim performansama

MAKSIMALNA
POUZDANOST
I ČVRSTINA

Korišćenje linearnih vođica i ležaja za preciznost, direktno povezivanje zupčanika
i zupčaste letve kao i master/slave rešenje doprinose čvrstini strukturalnih
elemenata mašine, što rezultira visoko kvalitetnim proizvodom

BEZ
PROSTORA
ZA
GREŠKU

Prilagodljivost, preciznost i savršeni krajnji proizvod,
glavne su karakteristike Materia MR serije.
Numerička kontrola obradnog centra za velike komade
od lakih materijala širokog spektra garantuje preciznost i pouzdanost.

LAKO ZA KORIŠĆENJE

Nova konzola sa ekranom osetljivim na dodir, potpuno integrisanim sa mašinom (bez prepreka na podu).

Jednostavno i intuitivno.

MAKSIMALNA LAKOĆA
PRI PRIPREMI ALATA

Mašinu je moguće opremiti sa nekoliko rotirajućih držača za alat, svaki od kojih može da drži 24 komada alata.

MATERIA MR
HIGH-PERFORMANCE MULTI-PURPOSE 5-AXIS

MAXIMUM
RELIABILITY AND
ROBUSTNESS.

The use of linear guides and precision bearings, the direct coupling between the pinion
and the rack and the Master/Slave solution enhance the stiffness of the structural elements of the machine,
ensuring high finish quality and machining precision.

NO MARGIN FOR
ERROR

Versatility, precision and impeccable finishing are the key strengths of the Materia MR range.
A numerical control processing centre that can perform light machining operations on large components
made from a wide range of composite materials, guaranteeing constant precision and reliability.

USER FRIENDLY

New console with touchscreen interface, fully integrated with the machine (no obstruction on the ground).

Simple and intuitive.

MAXIMUM EASE OF
LOADING TOOLS

The machine can be fitted with several rotating tool magazines, each holding 24 tools.