MATERIA LD
Visoke performanse višenamenskog obradnog centra sa 5 osa

VELIKA
BRZINA
I SNAGA

Materia CL je izuzetno prilagodljiv gantry obradni centar sa 5 osa i pokretnom poprečnom polugom,
dizajniran da postigne najraznovrsnije rezultate prilikom brze mašinskog sečenja duplih ivica plastičnih
i kompozitnih materijala, brzo glodanje modela od smole ili aluminijuma, stvaranje prototipa kapula.
Naročito se preporučuje u auto industriji, aeronautici, nautici, moto sportu i sektoru proizvodnje kalupa.

MATERIA LD: Photo 2
+
MATERIA LD: Photo 3
U potpunosti zatvorena struktura

Potpuno zatvorena struktura i kinematički mehanizmi nalaze se svi u gornjem delu mašine i omogućuju čistoću i dugotrajnu pouzdanost.

+
MATERIA LD: Photo 4
Nova konzola

Nova konzola sa interfejsom osetljivim na dodir, potpuno integrisana sa mašinom (bez prepreka na tlu). Jednostavna i intuitivna.

ELEKTROVRETENA

VELIKA SNAGA

Elektrovretena sa visokim performansama dozvoljavaju obradu velikog broja različitih materijala (plastike, smole, kompozitnih materijala i alumnijuma).

KREATIVNA
TEHNOLOGIJA

Široki spektar upotrebe, preciznost i dinamičnost su snage Materia serije.
Numerička kontrola procesnih centara koji mogu da obrađuju najrazličitije plastične
i kompozitne materijale, garantujući preciznost i pouzdanost rezultata.

PROMENA ALATA

SMANJENO VREME ZA PROMENU ALATA

Skladište za alat se nalazi ispod gantry kako bi se smanjilo vreme zamene alata.