JADE

AUTOMATIZOVANE
JEDNOSTRANE MAŠINE
ZA KANTOVANJE

Gradi se u skladu
sa specifičnim
zahtevima proizvodnje

Jade predstavlja opseg kompaktnih i čvrstih mašina za kantovanje koje su napravljene da zadovolje vaše specifične potrebe proizvodnje. Mogu se naknadno rekonfigurisati kako bi ispunile bilo kakve zahteve proizvodnje.

IZABERITE SVOJ PROIZVOD

Jade 200

AUTOMATIZOVANE JEDNOSTRANE MAŠINE ZA KANTOVANJE...

Jade 300

AUTOMATIZOVANE JEDNOSTRANE MAŠINE ZA KANTOVANJE...