ODLIČNE
PERFORMANSE
I MAKSIMALNA
PRECIZNOST.

Jade 300 je asortiman automatskih jednostranih ivica sa mašinama
namenjenim majstorima koji žele da poboljšaju i automatizuju proizvodnju,
ili za industrijske sektore koji proizvode proizvode po meri.

ROTAX
ELEKTROVRETENA

U okviru standardne opreme na svim Biesse mašinama za kantovanje je ekskluzivna Rotax serija elektrovretena,
koja predstavljaju istu tehnologiju koja se koristi na višim klasama mašina za kantovanje i kod CNC obradnih centara.
Ovo garantuje optimalnu snagu, kompaktne dimenzije kao i izuzetno visok standard završne obrade.
Dizajnirana i proizvedena od strane HSD, svetskog lidera u ovom sektoru,
Rotax eletrovretena predstavljaju krajnji domet vrhunske tehnologije.

MAKSIMALNA
PRECIZNOST

Pouzdanost i preciznost pri sečenju zahvaljujući jedinici za rezanje ivica (Edge Trimming) koja uklanja višak materijala na oba kraja panela.

Automatski sistem za nagib sečiva (u okviru standardne opreme) dozvoljava operatoru da upravlja celokupnim radom mašine.

JADE 300
Automatic single-sided edgebanding machines

	

EXCELLENT
PERFORMANCE
AND MAXIMUM
PRECISION.

Jade 300 is the range of automatic single-sided edgebanding machines designed for artisan craftsmen who want to improve and automate production,
or for industry sectors manufacturing made-to-measure products.

ROTAX
ELECTROSPINDLES

Standard and exclusive on all Biesse edgebanding machines is the Rotax range of electrospindles,
which is the same technology used on top range edgebanders and CNC machining centres, guaranteeing optimum power,
compact size as well as extremely high quality finishing standards. Designed and manufactured by HSD the world leader in this technology,
Rotax electrospindles represent the ultimate in engineering excellence.

Maximum
precision

Reliability and cutting precision thanks to the Edge-Trimming Unit, eliminating excess at each end of the panel.

The automatic blade tilt system (as standard) allows operators to manage and control the entire unit.