JADE 200
Automatska mašina za jednostrano kantovanje

	

MALA
INVESTICIJA,
DUGOTRAJNA
POUZDANOST

Jade 200 je serija automatskih mašina za jednostrano kantovanje posebno napravljenih za zanatlije
i kompanije koji traže mašine koje su lake za upotrebu, podesive i prilagodljive, a zauzimaju malo prostora.

EKSKLUZIVNA
TEHNOLOGIJA

U okviru standardne opreme na svim Biesse mašinama za kantovanje je ekskluzivna Rotax serija elektrovretena,800400
koja predstavljaju istu tehnologiju koja se koristi na višim klasama mašina za kantovanje i kod CNC obradnih centara.
Ovo garantuje optimalnu snagu, kompaktne dimenzije kao i izuzetno visok standard završne obrade.
Dizajnirana i proizvedena od strane HSD, svetskog lidera u ovom sektoru,
Rotax eletrovretena predstavljaju krajnji domet vrhunske tehnologije.

KANTOVANJE
VRHUNSKOG
KVALITETA

Jedinica za uglove sa dva motora omogućava da se zaobljavanje primeni ne samo na vrhu i dnu ivice nego i na gornjoj i donjoj strani panela.

TEHNOLOGIJA
KOJA JE LAKA
ZA KORIŠĆENJE

Jednostavno i brzo programiranje, dostupno svakom zahvaljujući kontrolnoj tabli sa touch-screen ekranom.

JADE 200
Automatic single-sided edgebanding machines

	

LOW
INVESTMENT,
LONG TERM
RELIABILITY.

Jade 200 is a range of automatic single-sided edgebanding machines purposely created for craftsmen
and companies looking for user-friendly, customised production and flexible solutions in a limited space.

EXCLUSIVE
TECHNOLOGY

Standard and exclusive on all Biesse edgebanding machines is the Rotax range of electrospindles,
which is the same technology used on top range edgebanders and CNC machining centres,
guaranteeing optimum power, compact size as well as extremely high quality finishing standards.
Designed and manufactured by HSD the world leader in this technology,
Rotax electrospindles represent the ultimate in engineering excellence.

High
quality
edging

The two-motor Rounding Group allows the spoke to be applied not only at the head and tail of the edge but also at the top and bottom of the panel.

Easy
to use
technology

Easy and immediate programming for everyone thanks to the touch screen control panel.