VELIKE
KOLIČINE
KOMPONENATA
KAKO MALIH TAKO I
VELIKIH FORMATA.

Excel predstavlja krajnji domet u ovoj kategoriji u smislu pouzdanosti i fleksibilnosti potrebnih za obradu izazovnijih komponenti,
od komada od punog drveta do nesting panela, od malih vrata do komada nameštaja, okvira za dvosede, elemenata kompozitnih materijala i laganih legura.
Dizajniran za sve vrste korisnika, od zanatlije do velikih preduzeća, Excel obradni centar nudi maksimalnu fleksibilnost i produktivnost.

VISOK KVALITET
I POTPUNA
FLEKSIBILNOST

POVEĆANE PERFORMANSE

Serija opcija zahvaljujući radnoj distanci od 250 do 400 mm.

Opcija za dodatnu konfiguraciju mašine uz pomoć nezavisnih nosača (do dva nezavisna nosača u prednjem delu i jedan u zadnjem) dozvoljavaju znatno povećanje performansi i produktivnosti.

ROS

Integrisana rešenja robota.

Biesse nudi svojim kupcima pragmatična rešenja za fabričku automatizaciju.

ROS robotizovana rešenja obezbeđuju izrazito povećanje proizvodnje i potpunu pouzdanost kako proizvodnog procesa tako i procesa istovara, čak i u širem kontekstu industrijske automatizacije.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za EXCEL

B_Solid

B_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.

PRODUCES HIGH
VOLUMES OF
BOTH SMALL AND
LARGE FORMAT
COMPONENTS.

Excel represents the ultimate in this product category in terms of reliability and flexibility for machining more challenging components,
from solid wood to nesting panels, from small doors to items of furniture, frames for sofas, composite materials and light alloys.
Designed for all users, from the skilled craftsman to large enterprises the Excel machining centre offers maximum flexibility and productivity.

HIGH QUALITY
AND TOTAL
FLEXIBILITY.

Increase performance.

A range of machining options thanks to the working distance spanning from 250 to 400 mm. The option to configure the machine with additional independent carriages (up to two independent carriages at the front and one at the rear) allows for significant increases in performance and productivity.

ROS

Integrated robot solutions.

Biesse offers its customers pragmatic solutions for factory automation.

ROS robotised solutions ensure a marked increase in production and total reliability of both the production process and the unloading operations, even in a wider context of industrial automation.

Software

A single platform to manage all machine processes.

Software for EXCEL

B_Solid

B_SOLID

High-tech becomes accessible and intuitive

B_SOLID is a 3D cad cam software application that supports the performance of any machining operation thanks to vertical modules designed for specific manufacturing processes.