SELCO SK 3

SELCO SK 3

Serija centara za dimenzioniranje panela koji zadovoljavaju potrebe malih i srednjih preduzeća, budući posebno dizajnirani za proizvodnju pojedinačnih komada ili malih serija.

SELCO WN 2

SELCO WN 2

Centar za sečenje za mala preduzeća koja odluče da prvo ulaganje naprave kako bi unapredili proizvodni proces prelaskom sa konvencionalnih ručnih mašina na modernu tehnologiju sečenja, koja je pouzdana i laka za korišćenje, a povoljna.

SELCO SK 4

SELCO SK 4

Serija centara za sečenje dizajniranih da zadovolje potrebe mali i srednjih preduzeća.

SELCO WN 6

SELCO WN 6

Rezultat projekta razvijenog uz pomoć najnaprednijih tehnologija, uključuje revolucionarna tehnička rešenja koja povećavaju proizvodnju i sveukupni kvalitet obrade.

SELCO WN 7

SELCO WN 7

Najnaprednija serija testera za grede sa jednom linijom sečenja: visoke performanse u kraćem vremenskom roku. Zadovoljava potrebe srednjih i velikih preduzeća za proizvodnju nameštaja.

NEXTSTEP

NEXTSTEP

Jedino rešenje na tržištu koje kombinuje dva procesa u jedan: fleksibilnost mašine sa usmerivačem i preciznost mašine za sečenje pravih uglova.

SELCO WN 6 ROS

SELCO WN 6 ROS

Tehnološko rešenje sa integrisanim robotom za prenos panela

SELCO WNA 6

SELCO WNA 6

Serija sistema za sečenje koji nude dve potpuno nezavisne linije za sečenje sa automatskim utovarom. Odgovaraju potrebama industrije nameštaja i polu-gotovih proizvoda.

SELCO WNA 7

SELCO WNA 7

Serija sistema za sečenje koji nude dve potpuno nezavisne linije sečenja sa automatskim utovarom. Odgovaraju potrebama industrije nameštaja.

SELCO WNA 8

SELCO WNA 8

Serija sistema za dimenzioniranje sa dve potpuno nezavisne linije sečenja i automatizovanim utovarom, idealna je za velike proizvođače koji ne samo da proizvode velike količine nego se fokusiraju na dinamičnoj, personalizovanoj proizvodnji malih količina.