BREMA PLAST EKO 2.1
Vertikalni obradni centar za obradu tehničkih predmeta u stvarnom vremenu.

MINIMALNA
POVRŠINA,
MAKSIMALNE
PERFORMANSE

Brema Plast Eko 2.1 je novi kompaktni i prilagodljivi vertikalni obradni centar,
koji zauzima manju površinu, za obradu panela različitih
debljina, veličina i materijala (tehnoloških i kompozitnih).
Predstavlja idealno rešenje za „hitnu“ obradu gotovih materijala,
koje je moguće obraditi na svih 6 površina, bez potrebe za čekanjem.

OPTIMALNI KVALITET PROIZVODA

Biesse nudi tehnološka rešenja za proizvodnju tehničkih predmeta za podizvođače, mehaničkih komponenti na naprednim materijalnima, elemenata za vizuelnu komunikaciju, građevinske i industrijske predmete i ambalažu, uz pomoć mašina koje mogu da obrade ekspandirane i kompaktne materijale, kompozitne materijale i karton.

REŠENJA
BEZ
PREMCA

Kompaktne mašine sa vertikalnim poravnanjem, savršene za mašinske
operacije na plastici i kompozitnim materijalima.
Napredna tehnologija sa mehaničkim sistemom
za automatsko pozicioniranje predmeta koji treba obraditi.
Uz sve dodatne alatke, sistemom za pripremu, vazdušni mlaz
i jonizator vazduha, koji rezultiraju optimalnim krajnjim proizvodom.

POSEBNA REŠENJA ZA OBRADU NAPREDNIH TEHNOLOŠKIH MATERIJALA

Sistem vazdušnih mlaznica hladi alat vazduhom temperature od -14˚C kako bi se sprečilo pregrevanje alata i topljenje materijala.

Jonizator eliminiše elektrostatički naboj i osigurava vrhunski rezultat.

MAKSIMALNA EFIKASNOST OBRADE
ZAHVALJUJUĆI SMANJENJU VREMENA
POTREBNOM ZA PRIPREMU