VALERIA
HIGH PERFORMANCE CALIBRATING/ SANDING MACHINE

HIGH
PERFORMANCE
FOR LARGE-SCALE
INDUSTRY

Valeria is the calibration-sanding centre designed for large-scale industry applications.
It is ideal for heavy-duty processing, allowing precision machining on high-speed production lines.

HIGH
PERFORMANCE

Valeria is a centre designed for large-scale industry applications.
It is ideal for heavy-duty processing operations, allowing precision machining on highspeed production lines.
A range of units available for quality and precision well above market standards.
Valeria can be composed of a lower machine or an upper machine, or can be incorporated into an integrated production line
with other mobile-head solutions from the Viet range, enabling both sides of the panel to be machined in a single passage,
thus increasing production efficiency.

MAXIMUM
MACHINING
PRECISION WITH
NO COMPROMISES

The base has a monocoque frame in welded steel to house the upper and lower working units.

The generous thickness of materials used guarantees the stability and durability of the entire structure.

MAXIMUM SCOPE
FOR INTEGRATION
WITH OTHER MACHINES
FROM THE VIET RANGE

The Valeria lower calibrating machine can be integrated with all mobile-head machines in the Viet range (fixed work table).

Ideal for all production lines that perform different machining or finishing operations on the two sides of the panel.

VALERIA
Mašina za kalibraciju i brušenje sa visokim performansama

VISOKE
PERFORMANSE
ZA VELIKE
PROIZVOĐAČE

Valeria je centar za kalibraciju i brušenje dizajniran za velike proizvođače u industriji.
Idealan je za obradu u velikim razmerama i pruža preciznost mašinskim operacijama na proizvodnim linijama sa brzim obrtom.
Sadrži seriju jedinica koje su dostupne radi postizanja kvaliteta i preciznosti iznad uobičajenih standarda na tržištu.
Valeria se sastoji od donje i gornje mašine ili se može ugraditi u integrisanu proizvodnu liniju zajedno sa drugim mobilnim rešenjima iz Viet ponude.
Tako omogućava da se obe strane panela mogu obrađivati u jednom prolazu kroz mašinu, povećavajući proizvodnu efikasnost

MAKSIMALNA
MAŠINSKA
PRECIZNOST
BEZ
KOMPROMISA

Baza ima školjkasti okvir od varenog čelika u koji su smeštene gornja i donja jedinica.
Velika debljina materijala garantuje stabilnost i dugotrajnost cele strukture.

MAKSIMALNA MOGUĆNOST
INTEGRACIJE SA DRUGIM
MAŠINAMA IZ VIET PONUDE

Donja mašina za kalibraciju Valeria sistema može se integrisati sa svim mašinama sa mobilnim glavama iz Viet ponude (fiksirani radni sto).

Idealna je za sve proizvodne linije koje vrše različite mašinske operacije ili operacije završne obrade na dve strane panela.

ZA INTEGRACIJU
SA OSTALIM MAŠINAMA
IZ VIET - PROGRAMA

Donja kalibraciona mašina Valeria može da se integriše sa svim mašinama za pokretne glave u Viet rasponu (fiksni radni sto).

Idealno za sve proizvodne linije koje izvode različite obrade ili završne operacije na dvije strane ploče.