PRECISION
AND SIMPLICITY OF
USE.

S211 is the most compact, high-performance machine for calibrating and sanding in its category,
ideal for smaller, artisan workshops.
The S211 meets all small-scale calibrating and initial smoothing requirements.

CONTAINED
DIMENSIONS

The S211 has a smaller frame, which is perfectly suited to artisan business premises.
The levels of performance it offers, however, are anything but limited.
A supremely versatile machine for all calibrating and initial smoothing operations.

BRAKING SYSTEM

Maximum precision
and functionality

Viet uses disc brakes with floating callipers on the engines fitted to these machines.

This motorcycle-derived system guarantees speed and safety.

VIET
S211
Mašina za brušenje i kalibraciju

PRECIZNOST I
JEDNOSTAVNOST
UPOTREBE

S211 je najkompaktnija mašina visokih performansi za kalibraciju i brušenje u svojoj klasi.
Idealna je za manje, zanatske radionice. Mašina S211 odgovara
na sve zahteve koji se tiču kalibracije i brušenja u radionicama.

SMANJENE
DIMENZIJE

S211 ima manji okvir, što savršeno odgovara zanatskim radionicama.
Performanse koje nudi, međutim, sve su samo ne ograničene.
Mašina nudi izuzetno raznovrsne načine upotrebe za sve potrebe kalibracije i glačanja.

SISTEM KOČNICA

MAKSIMALNA PRECIZNOST I FUNKCIONALNOST

Viet koristi disk kočnice sa plutajućim kaliperima na motorima koji su ugrađeni u ove mašine.

Ovaj sistem koji je preuzet is motociklizma garantuje brzinu i bezbednost.