ROS
Robotically Operated System

	

SEAMLESS
INTEGRATION.

High customisation of loading and unloading cells. Seamlessly integrated with
CNC, sizing, boring, edgebanding and sanding machines.

ROBOTISED
SOLUTIONS

Robotised solutions that can increase efficiency and production continuity,
facilitating the daily work.

OPTIMUM
INTEGRATION WITH
THE ENTIRE BIESSE
RANGE

A multitude of Biesse solutions using ROS.

MACHINING CENTRES + ROS

ROS are designed to handle the panels in predefined times and always with the same quality standard, to ensure versatility and efficiency, thereby facilitating the operator’s work with the machine.

CONSTANT
RELIABILITY OVER
TIME

PANEL SAWS + ROS

Robots that increase efficiency and production continuity.

ROS take the place of the operator, handling the sectioned strips longitudinally, positioning them for cross sectioning, and sorting the finished pieces.

OPTIMISATION AND
SIMPLIFICATION OF
THE PRODUCTION
PROCESS

BORERS + ROS

Idle times are drastically reduced, and the risk of damage to the material due to panel handling by the operator is practically nil.

VERSATILITY AND
EFFICIENCY

SMOOTHING MACHINES + ROS

Thanks to their compact size and solidity, and their ability to move around, they can move and rotate the panels, automating the machine loading/unloading processes and allowing the operators to carry out other added value tasks.

A range of integrated solutions to meet specific productivity, automation and space requirements.

PERFECT
INTEGRATION IN
THE PRODUCTION
FLOW

INTEGRATED LINES AND ROBOTISED CELLS CONSTANTLY REDESIGN THE PRODUCTION METHODS OF TOMORROW.

Solutions like these can easily be integrated in the production flow, and are particularly suitable for in-line machining, where all their essential characteristics are brought to light.

SAVRŠENA
INTEGRACIJA

Maksimalno prilagođavanje ćelija za utovar i istovar.
Savršeno integrisan sa CNC i mašinama za formatiranje, bušenje, kantovanje i brušenje.

ROBOTIZOVANA
REŠENJA

Robotizovana rešenja koja mogu povećati efikasnost
i kontinuitet proizvodnje, olakšavajući svakodnevni posao

Optimalna
integracija
sa čitavom
Biesse
linijom
proizvoda

Veliki deo Biesse ponude koristi ROS

MAŠINSKI CENTRI + ROS

ROS su dizajnirana za obradu panela uvek istog kvaliteta i u unapred određenom vremenu u cilju obezbeđivanja svestranosti i efikasnosti, olakšavajući tako rad operatera na mašini.

KONSTANTNA
POUZDANOST
NA DUGE
STAZE

TESTERE ZA PANELE + ROS

Roboti koji povećavaju efikasnost i kontinuitet proizvodnje

ROS zamenjuju operatera tako što upravljaju gredicama po dužini, postavljaju ih u položaj za poprečno sečenje i sortiraju završene komade.

OPTIMIZACIJA I
POJEDNOSTAVLJENJE
PROIZVODNOG
PROCESA

MAŠINE ZA BUŠENJE + ROS

Drastično se smanjuje prazan hod i rizik od oštećenja materijala s obzirom da operater gotovo uopšte ne rukuje panelima.

SVESTRANOST
I EFIKASNOST

MAŠINE ZA GLAČANJE + ROS

Zahvaljujući čvrstini, kompaktnim dimenzijama i mogućnosti premeštanja, ove mašine mogu da pomeraju i rotiraju panele, automatizujući proces utovara i istovara i omogućujući operaterima da izvršavaju druge važne zadatke.

Serija objedinjenih rešenja kao odgovor na specifične zahteve proizvodnje, automatizacije i uštede prostora.

Savršena
integracija
u prizvodni
tok

INTEGRISANE LINIJE I ROBOTIZOVANJE ĆELIJA KONSTANTNO REDIZAJNIRAJU PROIZVODNE NAČINE SUTRAŠNJICE

Ovakva rešenja mogu se lako integrisati u proces proizvodnje, a naročito su pogodna za linearnu obradu, gde sve njihove suštinske karakteristike dolaze do izražaja.