AUTOMATED
ARTISAN
SKILLS.

Opera 5 is the robotised sanding machine that is unique, offering levels of machinability,
precision and quality never before obtained with the technology of this sector.

AUTOMATED
MANUAL
SKILLS

Viet has always focused on technological development, offering the sensitivity and flexibility of skilled
and complex machining operations with automated solutions,
which eliminate the risk of human error, reduce production costs and increase efficiency.

Machining
without
limits

Freedom to machine the panel ‘with the grain’, in any orientation, increasing the number of contact points to produce ultra- high quality surface finishes.

Optimum cleaning
of the panel and the
work environment

The Dust Free system removes all dust during the machining operation itself.

It's a device housed in the robotic unit and designed to improve the quality of the finish and the work environment.

AUTOMATIZOVANE
ZANATSKE VEŠTINE

Opera R je robotizovana mašina za brušenje koja je jedinstvena po različitosti operacija,
preciznosti i kvalitetu, nikada ranije postignutih u ovom sektoru.

AUTOMATIZOVANE
RUČNE VEŠTINE

Viet se uvek fokusirao na razvoj tehnologija, kombinujući osećaj i fleksibilnost veštine
i kompleksnih mašinskih operacija sa automatizovanim rešenjima,
što eliminiše rizik ljudske greške i umanjuje troškove obrade, povećavajući efikasnost.

MAŠINSKA
OBRADA
BEZ OGRANIČENJA

Sloboda da se obrađuje panel u skladu sa teksturom drveta, u svakom pravcu, povećava broj dodirnih tačaka i rezultira u ultra visokokvalitetnoj površini.

OPTIMALNO
ČIŠĆENJE PANELA
I RADNOG PROSTORA

Dust Free sistem uklanja svu prašinu tokom rada mašine.

To je uređaj koji se nalazi u robotizovanoj jedinici i dizajniran je da unapredi kvalitet završne obrade i radnog prostora.