HIGH
PERFORMANCE
WITH A MODEST
INVESTMENT.

Opera 5 is the new finishing center designed to satisfy the needs of medium to large-sized enterprises
that require versatility and a high technology content.a genuine finishing centre.

PERFECT
SURFACES

The High Performance technology of electronic PAD and rollers on Viet sanding machines, maintains the same sanding pressure,
adapting to different surface thicknesses whilst appllying a constant abrasive action to ensure optimum surface flatness.

HPG UNIT

Solutions for calibration
and bulk removal.

The HPG unit is recommended for the calibration of blockboard panels and supports the removal of several millimetres of material in a single run.

Solutions for
high-quality finishes.

Opera 5, available with 2 to 4 working units and equipped with cross units, pad units, superfinishing pad units and/ or sanding brushes in any positioning order, is configured as a genuine finishing centre.

VISOKE
PERFORMANSE
ZA MALU
INVESTICIJU

Opera 5 je novi centar za završnu obradu dizajniran je da zadovolji potrebe srednjih
i velikih preduzeća koja od svojih mašina zahtevaju raznovrsnost mogućnosti i visoku tehnologiju.

SAVRŠENE
POVRŠINE

Napredna tehnologija, elektronske ploče i valjci na Viet brusilicama održavaju isti pritisak pri brušenju
i adaptiraju se u skladu sa različitim debljinama površina koje se obrađuju
i vrše konstantni abrazioni pritisak kako bi se osigurala optimalna glatkoća površine.

HPG JEDINICA

REŠENJA ZA KALIBRACIJU I LJUŠĆENJE

HPG jedinica se preporučuje za kalibraciju blok ploča i omogućava skidanje slojeva od nekoliko milimetara u jednom potezu.

REŠENJA ZA
VISOKO KVALITETNU
ZAVRŠNU OBRADU

Opera 5, koja je dostupna u verzijama sa 2 do 4 radne jedinice, opremljena je trakama sa dijagonalnim zubima, pločama, jedinicama za poliranje i/ili četkama za brušenje, u bilo kojem rasporedu.

Predstavlja kompletan centar za završnu obradu.