BREMA
EKO 2.2
Machining centre for real-time panel processing

	

HIGH
VERSATILITY

IN ACCORDANCE
WITH PRODUCTION
NEEDS.

Brema Eko 2.2 is the new compact and versatile vertical boring machine with reduced footprint, for machining panels of different thickness and sizes.
The ideal solution for “just in time” production, even for the most complex routing machining processes.

COMPACT
POWER

Brema vertical boring machines can carry out all boring, milling and glue and dowel insertion operations,
as well as boasting the ability to manage additional hardware inserts.
The structure of these machines has been designed to achieve optimal loading and unloading ergonomics,
with a small footprint which saves 50% of space, in addition to offering zero set-up times and high levels of productivity.

MAXIMUM MACHINE CONFIGURABILITY,
IN ACCORDANCE WITH PRODUCTION REQUIREMENTS

Cutting machine with integrated C-axis (optional)

The machine’s structure and components guarantee the highest level of precision for any type of machining operation.

MAXIMUM MANUFACTURING EFFICIENCY
THANKS TO THE ELIMINATION OF SET-UP TIMES

Work table

The work table is fitted with a counterpressure system that keeps the panel in position and perfectly aligned along its entire useful height, in accordance with the thickness of the machined piece, ensuring maximum precision.

BREMA
EKO 2.2
Mašinski centar za obradu panela u realnom vremenu

	

VISOKA
PRILAGODLJIVOST
U SKLADU SA
POTREBAMA
PROIZVODNJE

Brema Eko 2.2 je nova kompaktna i prilagodljiva vertikalna mašina
za bušenje sa manjim dimenzijama, za obradu panela različitih debljina i veličina.
Idealno je rešenje za hitne narudžbine, čak i za najsloženije zahteve pri mašinskoj obradi.

KOMPAKTNA
SNAGA

Brema vertikalne mašine za bušenje mogu da izvedu
sve operacije bušenja, glodanja, lepljenja i umetanja klinova.
Osim toga, može da obavi kasnije umetanje okova.
Struktura ovih mašina je dizajnirana da postigne optimalne rezultate prilikom utovara i istovara,
zahvaljujući ergonomičnosti i manjim dimenzijama same mašine, koja štedi 50% prostora.
Mašina ne zahteva posebnu pripremu za korišćenje i time se postiže visoka produktivnost.

MAKSIMALNA MOGUĆNOST PODEŠAVANJA,
U SKLADU SA POTREBAMA PROIZVODNJE

MAŠINA ZA SEČENJE SA INTEGRISANOM C-OSOM (OPCIONO)

Struktura mašine i komponenti garantuje najviši nivo preciznosti prilikom svake vrste mašinskih operacija.

MAKSIMALNA PROIZVODNA EFIKASNOST
ZAHVALJUJUĆI ELIMINACIJI POTREBE ZA PRIPREMOM

RADNI STO

Radni sto je opremljen sistemom za kontra pritisak koji panel drži u poziciji i savršeno poravnatim prema celoj upotrebljivoj visini, u skladu sa debljinom obradka, osiguravajući maksimalnu preciznost.