SELCO PLAST SK 4
Testera za grede sa numeričkom kontrolom

NAPREDNA
TEHNOLOGIJA
ZA IZUZETNO
LAKO KORIŠĆENJE

Selko Plast SK4 je serija testera za sečenje greda u jednoj liniji,
dizajniranih da odgovara potrebama malih i srednjih preduzeća u industriji.

PRECIZNOST
U SEČENJU

Čvrsti potisni mehanizam koji pokreće motor bez četkica
na ojačanim postoljima i cementiranim zupčanicima,
zajedno sa magnetnom trakom za kontrolu pozicije
i zaključavanje komponenti uz pomoć nezavisnih hvataljki,
su elementi koji garantuju najvišu moguću preciznost pri sečenju
i vrhunski kvalitet sečenih panela svih veličina i formata.

BRZO I LAKO PODEŠAVANJE ZA KRAĆE VREME CIKLUSA

Brza i precizno podešavanje sečiva za zarezivanje i glavnih sečiva uz pomoć Digiset sistema.

Sistem takođe čuva informaciju za svaku grupu sečiva i tako omogućava da se podešavanje može da se tačno ponovi svaki put.

LAKO ZA KORIŠĆENJE SA OPTIMIZOVANIM MAŠINSKIM OPERACIJAMA

Softver koji optimizuje oblike za sečenje i postiže maksimalnu efikasnost, kako u smislu materijalnih troškova tako i vremena sečenja.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Softver za SELCO PLAST SK 4

Optiplanning

Softver za optimizaciju sečenja šablona i maksimalno umanjenje troškova materijala i vremena sečenja