TEHNOLOGIJA
ZA ZANATLIJE

Rover M5 je obradni centar dizajniran za stvaranje neobičnih, jedinstvenih proizvoda,
većih i unikatnih komada. Sa tehnologijom koja je potpuno jedinstvena u ovom polju,
ova mašina je dizajnirana da sprovede najzahtevnije mašinske operacije, za malu cenu.

ROVER M5: Photo 2
+
ROVER M5: Photo 3
Modul za sistem sa vakuumskim zaključavanjem
+
ROVER M5: Photo 4
SA (Pomoć u pripremi)
Radni sto sa pomoćnim rešenjima za pripremu olakšava pozicioniranje panela (ukazujući na položaj radnih površina i zaštitnih sistema) i čuva radnu površinu od sudara sa alatom.
+
ROVER M5: Photo 5
Univerzalni radni sto (UFT – Universal Flat Table)
Aluminijumski radni sto sa otvorima za pričvršćivanje podesivih sistema za zaključavanje

RADNI STO

RAZNOVRSNE OPCIJE
ZA ZAMENU ALATA
KAKO BI SE SLOŽENI OBLICI
BEZBEDNO PRIČVRSTILI

Radni sto se može prilagoditi zahtevima obrade, dozvoljavajući da se veliki komadi, kalupi itd. čvrsto fiksiraju. Mašina se može opremiti svim vrstama alata, kako bi se i potpuno jedinstveni i neobični komadi mogli obraditi.

EKSKLUZIVNA
TEHNOLOGIJA

The Rover M5 radni sto dozvoljava da se na mašinu utovare komadi do 535 mm visine.
Može se prilagoditi zahtevima obrade a mogućnost upotrebe raznovrsnog alata znači da se i najsloženiji komadi mogu čvrsto fiksirati.
Rover M5 je izuzetno kompaktna mašina i nudi visok nivo performansi,
sa radnim poljem od 3200x1600x536 mm u prostoru koji ima dimenzije 6400x2825x2640 (svi delovi uključeni).

PREGRADA NA MAŠINI

VEĆA VIDLJIVOST U POTPUNOJ BEZBEDNOSTI

Pregrada na mašini omogućava operatoru da prati rad mašine u potpunoj bezbednosti, pružajući mu potpunu vidljivost.

Ova vrsta pregrade omogućava obradu osetljivih, trodimenzionalnih predmeta, bez rizika oštećenja komada koji se obrađuje.

ERGONOMIČNOST

KOMPAKTNOST U TRI DIMENZIJE

The Rover M5 je dizajniran tako da je kretanje operatora oko mašine u potpunosti olakšano.

Softver

Jedinstvena platforma za upravljanje svim mašinskim procesima.

Software for ROVER M5

B_Solid

B_SOLID

Dostupna i intuitivna visoka tehnologija

B_Solid je 3D CAD/CAM softver koji podržava rad bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične procese izrade.