TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

NEXTSTEP

NUMERIČKA KONTROLA
FLEKSIBILNI CENTAR
ZA SEČENJE

Dva simultana procesa
u jednoj mašini

THE NEXTSTEP FLEKISBILNI CENTAR ZA SEČENJE PREDSTAVLJA JEDINO REŠENJE NA TRŽIŠTU KOJE SPAJA DVA PROCESA U JEDAN: FLEKSIBILNOST MAŠINE SA RUTEROM I PRECIZNOST MAŠINE ZA SEČENJE PRAVOUGAONIH OBLIKA

KADA
KONKURANTNOST
ZNAČI
OPTIMIZIRANJE
PROCESA

Maksimalna efikasnost
i visoka
produktivnost

Nextstep omogućava korisnicima da obrađuju dva preklopljena panela. Iz mašine izlazi obradak pravougaonog oblika, spreman za kantovanje.

Maksimalna preciznost
sečenja pravougaonih oblika

Fleksibilni centar za sečenje Nextstep garantuje savršeno pravljenje pravougaonih oblika zahvaljujući istovremenoj upotrebi dva rutera i kombinovanom delovanju hvataljki zadnjih uređaja za guranje, bočnih hvataljki i vertikalnih presa.

Automatsko
upravljanje
otpadom

Otpad nastaje dok mašina radi kako bi se skratilo vreme trajanja ciklusa, a zatim se automatski izbacuje.

Potpuna integracija

Integracija sa Winstore sistemom za utovar omogućava obradu nekoliko panela, različitih oblika i veličina, kako bi se ispunili različiti zahtevi klijenata, a proizvodnja optimizovana i pojačana.

TEHNIČKI PODACI
NEXTSTEP

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o NEXTSTEP, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.

Scroll to top